Výživa seniorov

Správna výživa je predpokladom dlhého a zdravého života.

Pre seniorov zohráva výživa kľúčovú úlohu pri udržaní zdravia a kvality života. V procese starnutia zohráva správna výživa dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. Žiaľ, táto skutočnosť je často podceňovaná a zanedbávaná. Sme svedkami skôr negatívneho vývoja. Výživa a stravovanie väčšiny seniorov sa zhoršuje. Má to komplexné príčiny. Ekonomické a sociálne. Svoju úlohu zohráva nedostatok informácií, nezáujem okolia a ich apatia. Pritom práve správna výživa môže byť dôležitým podporným faktorom v ich živote.

Stravovanie seniora má svoje špecifiká.

S vekom postupne klesá fyzický výkon a tým i výdaj energie. Spomaľuje sa metabolizmus. Spomaľuje sa trávenie a celková látková výmena. Senior často užíva veľa liekov, ktoré ovplyvňujú jeho metabolizmus. Napriek špecifikám, význam výživy zostáva zachovaný.

Výživa zohráva významnú úlohu v živote seniora.

Priamo ovplyvňuje jeho telesné i duševné zdravie. Pozitívne ovplyvňuje jeho celkový zdravotný stav a priebeh chronických ochorení. Zvyšuje odolnosť voči chorobám. Dodáva seniorovi potrebnú energiu. Senior dokáže lepšie zvládať stresy, záťažové situácie a zdravotné komplikácie. Správna výživa pozitívne ovplyvňuje život a zdravie seniora.

Strava seniora má byť hodnotná a vyvážená.

Má obsahovať všetky potrebné zložky. Má byť v nej dostatok energetickej hodnoty. Odporúčaná denná hodnota je 8000-9000 kJ. Hodnota sa mení podľa individuálnych stavov a konkrétnych situácií. Strava má obsahovať vyvážené množstvo bielkovín, tukov i cukrov. Dostatok minerálov, vitamínov a vlákniny.

Dostatočný a pravidelný pitný režim je základom výživy každého seniora.

Veľmi problematická oblasť. Častý zdroj problémov a komplikácií. Stále sa stretávame s prípadmi dehydratácie u starých ľudí. Pravidelný a dostatočný príjem tekutín je nevyhnutným predpokladom zdravého života. Minimálny príjem tekutín by mal byť 2 l denne. V lete a počas akútnych ochorení primerane vyšší.

Výživová anamnéza je informácia o stravovaní konkrétneho seniora.

Informuje o jeho stravovacích návykoch, preferencii jednotlivých jedál i zložení stravy. Táto anamnéza je veľmi užitočná. Zisťujeme, ako seniori žijú, čo jedia, aký význam prikladajú svojej výžive. Presné spoznanie reality je základom ďalšej stratégie a realizácie potrebných pozitívnych úprav.

Strava seniora má byť pravidelná, hodnotná a pestrá.

Žiadna jednostrannosť, žiadna monotónnosť. Kvalita stravy, jej chuťové parametre a správna kultúra stolovania robia z aktu samotného jedenia príjemný a očakávaný zážitok. V praxi sa stretávame so zlým a nekvalitných stravovaním seniorov ! Príčiny sú rôzne. Ich zlá sociálna a ekonomická situácia, rôzna psychologické faktory, osamelosť, apatia a nezáujem. Strata motivácie, iniciatívy, záujmu a aktivity. Celková telesný i duševný úpadok. Identifikácia týchto rizikových seniorov je náročná úloha. Pre rodinu, lekárov i sociálnych pracovníkov. Následkom býva obezita, alebo naopak malnutrícia. Jednoducho. Dlhodobé zlyhanie výživy. V dôsledku nedostatku príjmu potravy a tekutín. Konzumácie nesprávnej, nehodnotnej až škodlivej potravy. Poruchy výživy idú ruka v ruke s postupným úpadkom ich celkového zdravotného stavu.

Strom Zdravia 2