Erektilná dysfunkcia

Porucha erekcie je pre všetkých mužov veľmi citlivá téma.

Veľmi dôležitá téma pre mužov i pre ženy. Otázka veľmi aktuálna, lebo sa týka veľkého počtu mužov. A tým i veľkého počtu párov. Dotýka sa významne i žien a manželiek. Na prvý pohľad sa zdá, že je to čisto mužská záležitosť. Tento pohľad je len povrchný. Týka sa oboch partnerov.

Erektilná dysfunkcia sa definuje ako neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu pre dosiahnutie pohlavného styku.

Jednoduchá a stručná definícia. Vystihuje jasne a zrozumiteľne podstatu problému. Že je to problém globálny svedčia i nasledovné údaje. Odborníci odhadujú, že na Slovensku trpí poruchami erekcie polovica mužov vo veku nad 40 rokov. Veľmi vysoké, až alarmujúce číslo. Matematicky vyjadrené, poruchy erekcie postihujú približne pol milióna mužov na Slovensku  v sexuálne produktívnom veku.

Napriek vysokému výskytu a ťažkostiam z toho vyplývajúcich, len malá časť mužov sa dočká efektívnej pomoci.

Pritom je to škoda. Väčšine z nich sa dá účinnou liečbou výrazne pomôcť a ich vrátiť do aktívneho sexuálneho a partnerského života. Problémom sú psychické zábrany a pocity hanby, či menejcennosti. Mnohí muži sa tejto téme stále vyhýbajú. Majú problém o tom hovoriť a boja sa vyhľadať odbornú pomoc. Hovoriť o intímnych problémoch nie je ľahké. Hovoriť s cudzím človekom a lekárom ešte viac. Na povrch vychádza otázka dôvery a empatie medzi pacientom a lekárom.

Kde je vytvorený dobrý vzťah medzi pacientom a lekárom, tam je jednoduchšie komunikovať o probléme.

Muž sa nebojí hovoriť o svojich problémoch a dôveruje lekárovi. Takýchto prípadov je žiaľ stále málo, preto je situácia v diagnostike a liečbe porúch erekcie na Slovensku stále neuspokojivá. Štatisticky len okolo 5 percent mužov s poruchami erekcie je odborne liečených. To je veľmi málo. Len vrchol ľadovca. Našťastie sa v posledných rokoch venuje problému stále viac pozornosti. Informácie sú dostupné na internete i v tlačených médiách. Zdravotné povedomie v tejto otázke sa postupne zlepšuje. Muži si uvedomujú tento problém. Dôležité je, aby vyhľadali odbornú pomoc a dostali efektívnu liečbu.

Erektilná dysfunkcia je liečiteľná !

Porucha erekcie je závažná situácia. Môže priniesť rozvrat partnerských vzťahov a rozpad manželstva. Neschopnosť založiť si rodinu. Neliečená porucha erekcie môže spôsobiť závažné psychické poruchy. Začína sa stratou sebavedomia a radosti zo života. Následne pocitmi úzkosti, až depresiami.

Muž s poruchou erekcie trpí.

Uvedomuje si svoj handicap. Má strach z odhalenia. Obáva sa reakcie okolia. Problém zámerne zľahčujú a popierajú. Čas plynie a ťažkosti narastajú. Muž sa vyhýba pohlavnému styku. Partnerka začína mať pochybnosti o jeho záujme, alebo vernosti. Citový život a citové prejavy sa strácajú a oslabujú. Partnerky často podozrievajú týchto mužov z nevery, alebo začínajú pochybovať o svojej atraktivite. Kvalita života manželov sa zhoršuje. Čím sú partneri mladší, problémy sú ostrejšie a skôr sa prejavujú. Mnohé ženy nemajú dostatok pochopenia a empatie voči partnerovi. To je chyba. Aj tu prichádza do popredia komunikácia.

Kde je úprimná komunikácia medzi partnermi, tam sa nájde vzájomné pochopenie a dôvera.

Schopnosť a ochotu otvorene a rozumne o veciach rozprávať. Hľadať a nájsť východisko. Pozitívna úloha ženy je dôležitá a nenahraditeľná.

Strom Zdravia 2