Erektilná dysfunkcia

Porucha erekcie je pre mužov vždy veľmi citlivá téma.

Zároveň ale dôležitá téma pre mužov i ženy. Otázka veľmi aktuálna, lebo sa týka veľkého počtu mužov. A tým i veľkého počtu párov. Na prvý pohľad sa zdá, že je to čisto mužská záležitosť. Tento pohľad je len povrchný. Týka sa oboch partnerov.

Erektilná dysfunkcia sa definuje ako neschopnosť dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu pre dosiahnutie pohlavného styku.

Jednoduchá a stručná definícia. Vystihuje jasne a zrozumiteľne podstatu problému. Že je to problém globálny svedčia i nasledovné údaje. Odborníci odhadujú, že na Slovensku trpí poruchami erekcie polovica mužov vo veku nad 40 rokov. Veľmi vysoké, až alarmujúce číslo. Matematicky vyjadrené, poruchy erekcie postihujú približne pol milióna mužov na Slovensku  v sexuálne produktívnom veku.

Napriek vysokému výskytu a ťažkostiam z toho vyplývajúcich, len malá časť mužov sa dočká efektívnej pomoci.

Pritom je to chyba. Väčšine z nich sa dá účinnou liečbou výrazne pomôcť a vrátiť do aktívneho sexuálneho a partnerského života. Problémom sú psychické zábrany a pocity hanby, či pocit menejcennosti. Mnohí muži sa tejto téme stále vyhýbajú. Majú problém o tom hovoriť a boja sa vyhľadať odbornú pomoc. Hovoriť o intímnych problémoch nie je ľahké. Hovoriť o tom s cudzím človekom, hoci i s lekárom nebýva ľahké. Na povrch vychádza otázka dôvery a empatie medzi pacientom a lekárom.

Kde je vytvorený dobrý vzťah medzi pacientom a lekárom, tam je jednoduchšie o probléme komunikovať.

Muž sa nebojí hovoriť o svojich problémoch a dôveruje lekárovi. Takýchto prípadov je žiaľ stále málo, preto je situácia v diagnostike a liečbe porúch erekcie na Slovensku stále neuspokojivá. Štatisticky len okolo 5 % mužov s poruchami erekcie je odborne liečených. To je veľmi málo. Len vrchol ľadovca. Našťastie sa v posledných rokoch venuje problému stále viac pozornosti. Informácie sú dostupné na internete i v tlačených médiách. Zdravotné povedomie v tejto otázke sa postupne zlepšuje. Muži si uvedomujú tento problém. Dôležité je, aby vyhľadali odbornú pomoc a dostali efektívnu liečbu.

Erektilná dysfunkcia je liečiteľná !

Porucha erekcie je závažná situácia. Môže priniesť rozvrat partnerských vzťahov a rozpad manželstva. Neschopnosť založiť si rodinu. Neliečená porucha erekcie môže spôsobiť závažné psychické poruchy. Začína sa stratou sebavedomia a radosti zo života. Následne pocitmi úzkosti, až depresiami.

Muž s poruchou erekcie trpí.

Uvedomuje si svoj handicap. Má strach z odhalenia. Obáva sa reakcie okolia. Muži problém zámerne zľahčujú a popierajú. Čas plynie a ťažkosti narastajú. Muž sa vyhýba pohlavnému styku. Partnerka začína mať pochybnosti o jeho záujme, alebo vernosti. Citový život a citové prejavy sa strácajú a oslabujú. Partnerky často podozrievajú týchto mužov z nevery, alebo začínajú pochybovať o svojej atraktivite. Kvalita života manželov sa zhoršuje. Čím sú partneri mladší, problémy sú ostrejšie a skôr sa prejavujú. Mnohé ženy nemajú dostatok pochopenia a empatie voči partnerovi. To je chyba. Aj tu prichádza do popredia komunikácia.

Kde je úprimná komunikácia medzi partnermi, tam sa nájde vzájomné pochopenie a dôvera.

Schopnosť a ochotu otvorene a rozumne o veciach komunikovať. Hľadať a nájsť východisko. Pozitívna úloha ženy je dôležitá a často nenahraditeľná.

Strom Zdravia 2