Šedý zákal

Šedý zákal, odborne katarakta je najčastejšie očné ochorenie seniorov.

Pri šedom zákale ide primárne o poškodenie šošovky. Správna funkcia šošovky je nevyhnutným predpokladom zachovania zraku. Zrak je nenahraditeľná zmyslová funkcia. Zachovanie kvality zraku je základnou podmienkou udržania kvality života. Šošovka láme svetelné lúče, ktoré vchádzajú do oka tak, aby obraz, ktorý vzniká na sietnici bol ostrý pri pohľade do diaľky i do blízka. Každá zmena šošovky, ktorá znižuje jej priehľadnosť vedie k zhoršeniu videnia. Priamou príčinou je zakalenie šošovky. Zakalenie šošovky má sivú farbu, preto hovoríme o šedom zákale.

Najčastejšou príčinou skalenia rohovky je starecká katarakta.

V zriedkavých prípadoch môže byť katarakta vrodená, alebo spôsobená poranením, či inými ochoreniami oka. Štatisticky neohrozene dominuje starecká katarakta. Katarakta je typickým ochorením seniorov. Vyskytuje sa po 60 roku života a zvyšujúcim vekom jej výskyt narastá.

Typickým príznakom šedého zákalu je neostré videnie.

Pacienti to popisujú ako postupné zahmlievanie. K tomu sa pridáva svetloplachosť, zhoršenie vnímania farieb i zdvojené videnie. Katarakta postupne progreduje a videnie sa zhoršuje. Tak ako pribúdajú zákaly v šošovke, tak sa znižuje kvalita zraku. Pacient pociťuje zhoršovanie zraku a preto vyhľadá lekára.

Diagnostika a liečba šedého zákalu patrí do rúk očného lekára, oftalmológa.

Základom je presná a spoľahlivá diagnostika. Je potrebné vylúčiť iné očné ochorenie, napríklad glaukóm, alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly. Liečba šedého zákalu je individuálna. Vyžaduje zohľadnenie všetkým sprievodných faktorov a pridružených ochorení. Katarakta sa väčšinou vyvíja pomaly, počas niekoľkých rokov. V niektorých prípadoch môže byť tento vývoj podstatne rýchlejší.

Liečba šedého zákalu je operačná.

Pri operácii sa odstráni poškodená skalená šošovka a implantuje sa nová umelá vnútroočná šošovka. Operácia je rýchla, bezpečná a pohodlná. Nevyžaduje hospitalizáciu. Pacient po operácii v sprievode rodinného príslušníka odchádza domov. Operačná rana je minimálna. Výsledky operácie sú v drvivej väčšine výborné. Cieľom operácie je zlepšenie zraku a tým i celkovej kvality života seniora.

Strom Zdravia 2