Internet pomáha seniorom

Seniorov pribúda.

Mnohí seniori žijú sami a potrebujú pomoc a starostlivosť. Rodina má nedostatok času a možností poskytnúť im potrebnú pozornosť a každodennú starostlivosť.

Východiskom je hľadanie vhodnej formy opatrovania a starostlivosti.

Ako ju nájsť? Kde nájsť kvalitného, zodpovedného a spoľahlivého poskytovateľa týchto služieb? Aj na tomto poli sa významne uplatňujú informačné technológie.

Internet poskytuje možnosť rýchlo a pohodlne získať  informácie a nájsť potrebné služby.

Mnohí seniori zásadne preferujú, aby mohli zostať v domácom prostredí. Seniori trpia často pocitom samoty a izolácie. Výsledkom môžu byť závažné poruchy duševného zdravia. Depresie, úzkosti a poruchy správania. Seniori často trpia chronickými ochoreniami, ktoré sa vplyvom samoty a nedostatočnej opatrovateľskej starostlivosti môžu zhoršovať.

Schopnosť seniorov zvládať bežné denné činnosti a úlohy sa vekom a zdravotným stavom zhoršuje.

Mnohí z nich potrebujú každodennú pomoc pri zvládaní základných sociálnych a hygienických úkonov súvisiacich s chodom ich domácností. Problematické je hľadať vhodného a spoľahlivého poskytovateľa opatrovateľských služieb pre seniora cestou inzerátov v novinách, alebo v časopisoch. Nikto negarantuje odbornosť, spoľahlivosť a profesionalitu. Je to spoliehanie na náhodu a šťastie. Sprostredkovateľské agentúry sú drahé a nie všade a každému prístupné.

Cestou k riešeniu tohto problému je návšteva internetového portálu www.domelia.sk

Na tejto adrese ľudia jednoducho a rýchlo nájdu kontakt na profesionálnych poskytovateľov, ktorí zabezpečujú odbornú starostlivosť o seniorov. Domelia.sk vyhľadá vhodných opatrovateľov a opatrovateľské služby podľa individuálnych potrieb jednotlivých rodín a klientov. Sprostredkuje rýchly a pohodlný kontakt s poskytovateľmi týchto služieb.

Portál poskytuje presný profil každého poskytovateľa a referencie o jeho doterajšej práci.

Každý poskytovateľ podlieha kontrole svojej spôsobilosti a odbornosti. Výber nie je náhodný, je založený na presných pravidlách a podmienkach. Domelia.sk nájde vo svojej databáze presne podľa požiadaviek vhodných poskytovateľov a zabezpečí kontakt. Všetko za dodržiavania diskrétnosti a rešpektovania súkromia klienta. Viacročné úspešné pôsobenie portálu a stovky spokojných seniorov sú predpokladom a zárukou kvality a profesionality.

Strom Zdravia 2