Stres náš každodenný..

Na začiatku sú informácie.

Na pochopenie obsahu a súvislostí. Začnime pomaly rozmýšľať. Rozmýšľať o živote a našom mieste v ňom. O našom smerovaní. Dnešný rýchly, uponáhľaný a dynamický svet nám dáva málo času a príležitostí na zamyslenie. Potrebujeme k tomu čas a pokoj. Ten väčšinou nemáme..

Našu myseľ nechávame pracovať skôr živelne a automaticky.

Čas plynie rýchlo a ani si neuvedomíme, že týždeň, mesiac, rok sú za nami. Neuvedomujeme si každý deň ktorý prežívame. Prichádzame o veľa. Vnímame len každodenný stres. Dni nám splývajú Neprežívame žiadne každodenné radostné a pozitívne zážitky. Máme pramálo času pre seba, na svoje potreby a radosti. Kvalita života ide prudko klesá. Problémy pribúdajú, duševné i telesné zdravie sa zhoršuje. Skôr prežívame ako žijeme. Strácame rovnováhu a spokojnosť. O harmonickom živote nemôže byť ani reči. Sme si vedomí, že žijeme v strese. Dokonca si často i uvedomujeme, čo nás stresuje. Čo nám bráni veci zmeniť a zbaviť sa stresu?

Žiť vyrovnaný, harmonický a spokojný život znamená nájsť rovnováhu  medzi prácou, rodinou, oddychom a duchovným životom.

Máme pochopiť, že nemusíme byť všade. Nemusíme sa so všetkým zaoberať. Nie je všetko dôležité a nenahraditeľné. Umením je naučiť sa odmietať. Odmietať veci, ľudí a činnosti, ktoré nás zaťažujú a neposúvajú vpred. Vedieť si vybrať. Správne vybrať, čo je dôležité a prioritné. To ostatné treba jednoducho vypustiť.  Bez pocitu viny a bez výčitiek. Naša pohoda a pokoj sú dôležité. Ak treba, zrieknime sa vecí, ktoré nás vyčerpávajú a zaťažujú. Môže to byť zlé zamestnanie, nadbytočný majetok, negatívni ľudia, alebo neproduktívne činnosti. Skúsme porozmýšľať a budeme prekvapení, na čo všetko prídeme.

Život nie je skúška, život nie sú preteky !

Život je na to, aby bol vyplnený radosťou a pokojom. Na to potrebujeme zdravie. Telesné i duševné. Potrebujeme telesný pohyb a aktivitu, správne a zdravé stravovanie. Oddych a relaxáciu. Samozrejme, nezabúdajme na prostredie v ktorom žijeme. Stav životného prostredia, čistota vody, vzduchu i zeme sú tiež podmienkou zdravého života.

Pokúsme sa nahradiť negatívne myšlienkypozitívnymi.

Ide o veľmi dôležitý proces. Negatívne myšlienky nie sú neškodné. Môžu vážne poškodiť zdravie. Neustály nával strachu, pesimizmu a sebakritiky zanechajú po čase v našej mysli trvalé škody a následky. Prejavujú sa poškodením zdravia. Pozitívne myšlienky fungujú a pomáhajú. Vytvárajú pozitívne pocity. Postupne sa zakorenia vo našom podvedomí a začnú vytvárať nové pozitívne vzorce myslenia a chovania. Niečo ako postupné nové programovanie mysle. Podobné ako s počítačom. Aký program vložíme, také výstupy dostaneme. Ak máme dobrý program, výsledky sú dobré. Ak zlý, tak výstupy tomu zodpovedajú. Logika takmer matematická.

Strom Zdravia 2