Práca z domu

Práca z domu sa stala normálnou a bežnou vecou.

Niečo, čo bolo predtým prakticky vylúčené, je dnes bežnou formou vykonávania pracovnej činnosti. Umožnil to predovšetkým nebývalý rozmach informačných technológií. Práce z domu bývala predtým skôr výnimkou. Z domu pracovali možno účtovníci, či umelci. Občas mali doma pracovne lekári, či advokáti. Sem-tam nejaké remeslo, napríklad kaderníčka, či stolár. Ten mal dielňu za domom a videl z okna do záhrady.. Práve rýchly a dynamický rozmach technológií umožnil využívať túto formu činnosti podstatne väčšej skupine ľudí a profesií.

Práca z domu, nazývaná i home office je dnes bežnou a stále viac využívanou praxou.

Prináša mnohé výhody. Napríklad ženám s deťmi. Uľahčuje im starostlivosť o dieťa a umožňuje zároveň vykonávanie pracovných činností. Pri mnohých činnostiach už nie je potrebná osobná prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Aspoň nie každodenná prítomnosť. To šetrí čas i energiu. Táto forma pomôže i počas ľahšieho ochorenia, či sezónnych epidémií. Znižuje sa riziko ochorenia i jeho šírenia. Počas rekonvalescencie môže človek vykonávať ľahšie a menej náročné úlohy. To využíva stále viac zamestnancov, ale i zamestnávateľov.

Na prácu z domu treba vytvoriť vhodné podmienky.

Predovšetkým, pokiaľ ide o dlhodobejší trend. K tomu treba vhodnú pracovňu, pohodlnú stoličku, svetlý a vzdušný priestor. V pracovni môžeme tráviť i celé dni.. Pracovné prostredie je nezanedbateľné. Pivničné priestory, či prerobené šatníky bez okna asi nie sú dobrým riešením.. Pracovné prostredie by malo byť príjemné a zdravé.

Odvrátenou tvárou home office môže byť postupná izolovanosť.

Dôsledkom dlhodobej domácej práce môže byť postupná izolácia a strata potrebných spoločenských a sociálnych kontaktov. Ich nahradenie neosobnými virtuálnymi formami. Človek je tvor spoločenský, potrebuje kontakt a komunikáciu. Časom sa môžu prejaviť negatívne následky. Človek uzavretý doma, najčastejšie za monitorom počítača. Chýba mu kontakt s ľuďmi, kontakt s kolegami. Môže chýbať i potrebný pohyb a telesná aktivita. Presunutie zo spálne do pracovne a späť nepredstavuje dostatočný denný pohybový výkon. To môže viesť k stále väčšej telesnej lenivosti a pohodlnosti. Chýbajú interakcie s okolím, človek sa stáva tak stále viac virtuálnym subjektom.

Home office je teda príležitosť, ale i určitá hrozba.

Je potrebné vidieť obe strany mince. Na jednej strane pohodlnosť a efektívnosť. Na druhej strane zdravie a harmonický rozvoj. Treba nájsť rozumnú rovnováhu. Zobrať si to pozitívne, no nepodľahnúť vlastnej pohodlnosti a nepodľahnúť prílišnej virtualite. Isté nebezpečenstvo tu je. Tendencia využívať túto formu práce zo strany zamestnávateľov rastie. Výhody sú predovšetkým ekonomické. Ušetria sa náklady na priestory, energie, či pohonné látky. Zvyšuje a flexibilita a efektívnosť. Po pozor ! Stráca sa kontrola pracovného času. Poznáme ľudí, ktorý pracujú doma i 12-14 hodín. Zamestnávateľ zostáva mimo obliga. Stráca zodpovednosť nad dodržiavaním vášho pracovného času. Mnohí ľudia robia oveľa viac, ako by robili na pracovisku.

Strom Zdravia 2