Vzťahy a stres

Urobme krátku štatistiku. Na otázku, čo v živote najčastejšie spôsobuje stres, väčšina ľudí odpovie, že sú to medziľudské vzťahy.

Vzťahy v rodine, s partnermi, na pracovisku, so susedmi, alebo s priateľmi. Vzťahy sú často zdrojom a príčinou stresu, napätia i nedorozumení. Pozitívnym protikladom tohto fenoménu je, že práve vzťahy s ľuďmi prinášajú i najviac radosti a pozitívnych zážitkov. Aký paradox!

Medziľudské vzťahy sú a dlho budú zdrojom častých a závažných stresov.

Konflikty, nedorozumenia, sklamania a nesplnené očakávania sa tiahnu ako niť medziľudskými vzťahmi. Človek je od prírody tvor spoločenský. Potrebuje okolo seba ľudí. Potrebuje spoločnosť a komunitu. Je to prirodzená potreba každého človeka. Bez ohľadu na vek, vzdelanie a spoločenské postavenie. Túžba žiť vo vzťahoch, stýkať sa s ľuďmi a nadväzovať kontakty je základnou ľudskou potrebou.

Život v izolácii je život bez radosti a vnútorného naplnenia.

Spoločenské kontakty sú zdrojom pozitívnych zážitkov a emócií, ale i zdrojom informácií a skúseností. Z toho nepriamo vyplýva i potreba porovnávania a hodnotenia. Na základe porovnávania môžeme spoznať hodnotu našich schopností a zručností. Človek potrebuje každodenne výmenu poznatkov, informácií a myšlienok. Človek žije v spoločnosti, vyhľadáva pomoc a radu. Hľadá podporu a solidaritu. Často je odkázaný na pomoc a spoluprácu. Pracuje väčšinou v kolektíve. Má svojich klientov a obchodných partnerov. Tieto potreby nie sú žiadny nadštandard. Sú to normálne a prirodzené ľudské potreby.

Potreba lásky, priateľstva, ochrany a porozumenia sú základnou a prirodzenou potrebou.

Každý človek túži po rodine a rodinnom zázemí. Túži po dobrom priateľovi a blízkych ľuďoch. Túži nachádzať pocit pokoja, bezpečnosti a spolupatričnosti. Význam rodiny je pre človeka nenahraditeľný. Absenciou, alebo negáciou týchto potrieb vzniká stres. Pokiaľ je tento stav trvalý, stres sa postupne stupňuje a človek žije v trvalej nespokojnosti a frustrácii. Človek by nemal dávať prednosť osamelosti a izolácii. Nie je to len otázka stresu. Je to otázka kvality života a radosti zo života a z každého dňa.

 

Strom Zdravia 2