Antistresový program

Žijeme v stresovej dobe. Žijeme v stresovom prostredí. Taká je realita.

Myslím, že taká je realita väčšiny z nás. Samozrejme, sú veľké individuálne rozdiely. Žijeme rýchlo, žijeme pod tlakom. Na dedine je život menej stresový ako vo veľkomeste. Dôchodca má logicky menej stresu ako manažér medzinárodnej spoločnosti. Ako si s tým poradiť? Ťažká otázka, ešte ťažšia rada. Stačí zájsť do najbližšieho kníhkupectva. Stovky autorov riešia otázky stresu a jeho zvládania. S väčším, či menším úspechom..

Rovnováha osobného a pracovného života.

Mnohí autori veľmi aktívne pracujú s týmto pojmom. Hľadanie tejto rovnováhy sa stalo hľadaním zázračného grálu. Všetci túžime po rovnováhe. Vedome, či podvedome. Odborne sa to nazýva work-life balance. Niektorí autori to popierajú. Neveria, že je reálne možné vytvoriť takú rovnováhu. Považujú to za naivnú myšlienku. Iní sa snažia svojich čitateľov presvedčiť, že poznajú správnu cestu. Ponúkajú rady a recepty. Nechajme teraz polemiky.. Rozhodnutie je nakoniec na každom z nás.

Reálne ciele a reálne plány.

Mnoho ľudí si vytvára hlúpe, nereálne a príliš ambiciózne ciele. Ciele, ktoré reálne presahujú ich možnosti a schopnosti. Býva to spojené s veľkou dávkou očakávania a netrpezlivosti. V drvivej časti prípadov to nefunguje. Nastupuje stres, strach a frustrácia. Plány zlyhávajú, problémy sa kopia, dlhy narastajú.. Každý deň sa mení na nočnú moru. Tvorba rozumných a reálnych cieľov je dôležitá prevencia stresu. Umiernenosť a vnútorný pokoj sú liekmi proti stresu. Nemusíme byť najlepší. Nemusíme mať všetko. Nemusíme sa porovnávať a súťažiť s okolím. To nie je predsa zmysel života. V praxi to znamená menej stresu.

Oddych-práca-rodina-duchovný život.

Jednoduchá rovnica. Rovnováha medzi týmito štyrmi oblasťami je predpokladom vnútornej harmónie a rovnováhy. Človek nie je stroj. Potrebuje oddych a relaxáciu. Potrebuje rodinu a sociálne zázemie. Prácu, ktorá ho baví a napĺňa. Potrebuje poznať svoje vnútorné potreby a zmysel svojho života a konania. Človek je vo svojej podstate duchovná bytosť. Potrebuje odpovede na otázky. Potrebuje životný smer. Ak to chýba, žije v nepokoji a neistote. Skôr, či neskôr sa stráca motivácia. Nastupujú skôr stresy a dilemy.

Radosť zo života.

Často na to zabúdame. Robíme, tvoríme, budujeme. Aktívne, horlivo a vytrvalo. Po čase zistíme, že nám to najdôležitejšie. Jednoduchá radosť zo života. Radosť z prežitého dňa. Začíname sa trápiť. Začíname bojovať. So svojím okolím, so sebou samým. Žijeme v strese. Nemáme čím vyvažovať. Nastupuje nerovnováha. Chýba pozitívna energia a tvorivá motivácia. Nepodceňujme jednoduchú radosť zo života !

Rodina.

Človek je tvor spoločenský. Potrebuje rodinu a sociálne zázemie. Potrebuje blízkych ľudí, ktorí ho majú radi. Potrebuje lásku a porozumenie. Rodina je tým najlepším a najprirodzenejším prostredím. Život v samote, čo osamelosť bývajú často zdrojom ťažkého chronického stresu. Odborníci to potvrdzujú.

Pohyb, telesná aktivita a pobyt v prírode.

Netreba na to zabúdať. Náš životný štýl je sedavý. So všetkými dôsledkami. Zdravotnými i osobnými. Následkom je obezita, nízka hybnosť, strata pohybových vlastností. Výsledok ? Žijeme nezdravo, priberáme, necítime sa dobre. Zdravotné ťažkosti pribúdajú. Výkonnosť klesá. Strácame sebavedomie. Človek potrebuje pohyb. K tomu bol stvorený a vyvinutý. Potrebuje kontakt s prírodou. Pozitívne vnemy spojené s pohybom a pobytom v prírode. Skvelá prevencia stresu. V prírode sa ľahšie zbavujeme stresov. Ľahšie zabúdame na každodenné stresy.

Strom Zdravia 2