Stresujúce udalosti

Život prináša stále záťažové udalosti.

Udalosti nemusia byť závažné, stres nemusí byť príliš silný a intenzívny. Poznáme samozrejme i udalosti, kde intenzita stresu môže dosiahnuť vysoké hodnoty. Tieto stresové udalosti môžu mať takú intenzitu, že môžu narušiť vnútornú rovnováhu človeka. Prinášajú ich väčšinou negatívne a traumatizujúce udalosti. Pozor ! Aj pozitívne a silno emotívne zážitky bývajú spojené s istou dávkou stresu. Napríklad narodenie potomka, udelenie vedeckej hodnosti, alebo stretnutie po dlhých rokoch.. Každý človek si vie zostaviť vlastný zoznam takých udalostí.. Rozhodujúcim bodom je správne spoznať a identifikovať tie udalosti a situácie, ktoré spôsobujú väčší, či menší stres. Napríklad. Jednotlivé povolania majú rozdielnu úroveň stresu.

Naše vlastné myšlienky môžu byť zdrojom stresu.

Aby sme tento jav eliminovali, musíme sa učiť naše myšlienky ovládať. Je to aktívne programovanie mysle a podvedomia. Je to istá forma tréningu a výcviku. Nielen telo sa dá cvičiť, ale i mozog a myslenie. Cieľom je to, aby naše vnútorné monológy mali pozitívne ladenie a kladný náboj. Nepríjemnou udalosťou sú každodenné frustrácie, ktoré prináša život a okolie. Stačí pár nepríjemných a neláskavých slov a poznámok, ktoré vysloví nadriadený, spolupracovník, či spolucestujúci v autobuse. Stačí, že sa ráno pred odchodom do práce pokazí kávovar, alebo v stánku nedostaneme obľúbené ranné noviny. Špirála sa roztáča! A pritom sa nestala žiadna dôležitá a traumatizujúca udalosť. Len bežné denné problémy, starosti a prekvapenia. Ale i takéto drobné stresujúce udalosti nám vedia poriadne osladiť život. Zažíname si myslieť, aký je život ťažký a komplikovaný. Ak dovolíme, aby zasahovali do myslenia a cítenia, tak sa budeme vyrovnávať s častým stresom. Tieto stresy môžu byť rovnako nepríjemné ako stresy spôsobené naozaj vážnou udalosťou.

Veľký vplyv na naše myslenie a celkovú pohodu má i prostredie v ktorom žijeme a pracujeme.

Všetko, čo nás obklopuje má vplyv na úroveň stresu. Pekné, čisté a upravené prostredie. Nízka hladina hluku, dostatok životného priestoru a optimálna okolitá teplota. Ak k tomu pridáme čistý vzduch, čistú vodu a nedotknutú zdravú prírodu, blížime sa takmer k ideálu. Riziko jeho vzniku je zredukované na nízku hodnotu. Každý človek si potrebuje udržiavať svoje súkromie. Je to určitá forma ochrany. Narušenie súkromia býva často bezprostredným zdrojom stresu.

Strom Zdravia 2