Domáca sauna

Pobyt v saune pomáha zlepšovať a utužovať zdravie.

Posilňuje celkovú obranyschopnosť organizmu. Vynikajúce liečebné a relaxačné účinky sauny sú všeobecne známe a akceptované. Sauna má svoj pôvod vo Fínsku. Z tejto severskej krajiny sa sauna postupne rozšírila do celého sveta.

Pobyt v saune neprináša len zdravie a relaxáciu, ale je i príjemným spestrením a obohatením  života.

Mnohí milovníci využívajú saunu na stretnutia s priateľmi, alebo s rodinou. Sauna poskytuje súkromie, diskrétnosť a dáva príjemné pocity a zážitky.

Sauna má zdravotnú i spoločenskú funkciu.

Nečudo, že spolu s týmito benefitmi rástol i dopyt, aby sme mohli mať saunu priamo v našom dome. Rodinné domy a ich záhrady vytvárajú dobré technické podmienky na budovanie a prevádzkovanie sáun. Sauny môžu byť i samostatne stojace a poskytujú v zimnom období možnosť ochladenia priamo v snehu. Samostatne stojace klasické sauny sú u nás skôr zriedkavosťou.

Dominujú sauny, ktoré sú umiestnené priamo  v dome.

Sauny môžu mať rôzne veľkosti. Saunová kabína môže začínať veľkosťou na ploche už 1.5 x 1.5 m. Tieto minisuny sú určené skôr do malých bytov. Vo väčších domoch, kde sú väčšie priestorové možnosti, je možné umiestniť podstatne väčšiu kabínu. Tá poskytuje podstatne väčší priestorový komfort a môže ju naraz využívať viac ľudí.

Teplota vzduchu v saune sa pohybuje priemerne od 70 do 100 stupňov Celsia.

Relatívna vlhkosť je maximálne 2 percentá. Vnútorné zariadenie sauny by preto malo byť dostatočne odolné. Ako hranica sa najčastejšie uvádza 130 stupňov Celsia.

Sauna potrebuje kvalitné a výkonné odvetrávanie.

Obloženie stien a stropu je vždy drevené. Ako drevo na vnútorný obklad sa najčastejšie využíva smrek, topoľ, alebo jedľovec. Osvetlenie sauny by malo byť tlmené. Lavice a ležadlá sú najčastejšie z topoľového dreva.

Sauna musí mať kvalitnú tepelnú izoláciu.

Inak by dochádzalo k výrazným tepelný stratám a prevádzkovanie sauny by sa výrazne predražilo. Dvere na  saunovej kabíne sa odporúčajú so šírkou 600 mm a musia sa vždy otvárať smerom von z kabíny. Dvere môžu byť drevené, alebo zasklené a vždy s okienkom.

Neoddeliteľnou  súčasťou sauny sú saunové kachle.

Ich veľkosť a umiestnenie súvisia so spôsobom vyhrievania. Saunové kachle na pevné palivo vyžadujú podstatne viac miesta ako elektrické kachle. Kachle na pevné palivo potrebujú i väčší manipulačný priestor. Kachle na drevo, alebo plyn potrebujú komín.

Saunové kachle musia mať dostatočnú výhrevnosť a výkonnosť, aby sa dosiahla v saune požadovaná teplota.

Výkonnosť kachlí by mala zaručovať vyhriatie saunovej kabíny približne v priebehu hodiny. Ako alternatívu klasickej sauny môžeme spomenúť i turecké kúpele. Turecký kúpeľ je vo svojej podstate parný kúpeľ.

Rozdiel medzi klasickou saunou a parným kúpeľom je v teplote a vlhkosti.

Sauna využíva vysokú teplotu a nízku vlhkosť. Pri parnom kúpeli dosahuje teplota len 42 až 50 stupňov, pričom vlhkosť môže dosiahnuť až 100 percent. Z to ho vychádza rozdielna konštrukcia. Parná kabína z dôvodu vysokej vlhkosti musí mať vnútorné steny pokryté keramickým obkladom, alebo plastom s vysokou odolnosťou voči teplu. Skondenzovaná  vlhkosť môže tak stekať po stenách. Voľba medzi saunovou a parnou alternatívou je v rukách majiteľa domu. Koľko ľudí, toľko chutí..

Strom Zdravia 2