Stres z peňazí

Kto ho nemal ? Žijeme v 21.storočí, žijeme v konzumnej spoločnosti.

Každý z nás musí viac, či menej rozmýšľať nad peniazmi. Pozor ! Všetko má svoju mieru. Peniaze nie sú všetko. Nemali by sme sa stať otrokmi peňazí. Lebo, následky môžu byť niekedy až tragické.. Štatistiky hlásia neúprosné čísla. Takmer tri štvrtiny obyvateľov vyspelých krajín prežíva stres z peňazí. Peniaze teda môžu byť nepríjemným a nebezpečným stresorom. Odborníci hovoria, že stres nie vždy priamo súvisí s výškou nášho bankového účtu. Je to skôr otázka nášho myslenia, vnútorného nastavenia a vlastného subjektívneho prežívania.

Peniaze nie sú dobé, ani zlé. Peniaze sú neutrálne. Je to platidlo. Nič viac, nič menej.

Peniaze sú platidlom, ktorým platíme za tovary a služby. Splácame nimi úvery, uspokojujeme nimi naše potreby a túžby. Tu narážame na prvé problémy. Aké sú naše túžby a potreby ? Nie sú prehnané, alebo nereálne ? Neplatíme za niečo, čo reálne vôbec nepotrebujeme ? Neriadime sa viac citmi a emóciami, ako našimi reálnymi potrebami ? Mnohí z nás si dnes mýlia luxus s potrebami. Reálny nedostatok v živote býva nepríjemný spoločník. Túžba po luxuse skôr riskantná vášeň. Všetko niečo stojí. Luxus nebýva práve lacná záležitosť. To prináša stres. Potrebujeme veľa prostriedkov. Často viac, ako reálne disponujeme. Stres sa prehlbuje. Túžba neodchádza. Mozog začína pracovať na plné obrátky. Ako zabezpečiť potrebné zdroje ? Stres z peňazí narastá. Úvery, banky, úroky, splátky.. Tlak v podvedomí rastie. Pokoj sa stráca.

Túžba po nových veciach a luxuse vnáša do života nepokoj.

Reklama je silná. Potreba porovnávať sa s okolím býva rovnako silná. Nesmiem zaostávať ! Nie som ani horší, ani neschopnejší.. Emócie pracujú, stres sa stupňuje. Komercionalizácia života vnáša do našich duší nepokoj, často i frustráciu. Predovšetkým vtedy, keď sa túžby a predstavy nedokážu uspokojovať. Potreba mať, získať a vlastniť znamená mať prostriedky na ich dosiahnutie. Veľa robiť, ničiť vlastné zdravie, zanedbávať rodinu a vzťahy. Peniaze nie sú najvyššou prioritou života. Samé o sebe nám šťastie, pokoj a lásku neprinesú. Peniaze prinášajú spokojnosť len do bodu, kedy zaisťujú pokrytie a zabezpečenie našich základných a reálnych potrieb. Tam je hranica, ďalej už len šedá zóna..

Stres z peňazí ohrozuje naše zdravie.

Prináša nepokoj, úzkosť a depresiu. Nesplnené sny, nezaplatené splátky, či čakanie na výplatu prináša nepríjemné, až bolestné stavy. Niečo sa dá dočasne zakryť a zamaskovať, ale väčšinou nie nadlho. Problémy zostávajú.. Prichádza únava, vyčerpanie, nespavosť a strach z budúcnosti. Neistota a zúfalá snaha problémy riešiť. Väčšinou neúspešne. Je to skôr beh na dlhé trate. Stresy tak rýchlo nepominú. Potreba mať viac, či byť niekým viac nie je lacná záležitosť. Sú to často ilúzie. Drahé ilúzie.

Strom Zdravia 2