Elektromagnetický smog

Náš dnešný život je život v stálom elektromagnetickom poli.

Doslova. Technika a elektronické prístroje sú všade. Situácia, ktorá nemá v histórii obdobu. Obrovský boom elektronizácie a komunikácie nás prekvapil a zaskočil. Elektrické prístroje a káble sú jednoducho všade. Zamyslime sa. Zoberme jednu priemernú rodinu a jeden byt. Začnime počítať. Televízor, práčka, chladnička, vysávač, mikrovlnná rúra, rýchlovarná konvica, fén, sušička riadov, počítače, notebooky, tablety… 4 členovia rodiny=4 mobilné telefóny. Zoberme jeden väčší  bytový dom. Povedzme 100 bytov na 8 poschodiach, teda na relatívne malej ploche. Vynásobme, spočítajme. Vznikne nám neobyčajne silné elektromagnetické pole nebývalej sily a intenzity. V tomto poli žijeme a spíme. Ak odídeme do školy, alebo zamestnania, nie je to lepšie. Všetky inštitúcie sa chvália svojou elektronizáciou..

Existujú mnohé relevantné odborné štúdie a dôkazy, ktoré potvrdili negatívny vplyv elektromagnetického poľa život a zdravie človeka.

Elektromagnetické pole nie je neškodné. Spôsobuje únavu, duševnú vyčerpanosť a choroby. V bežnom živote to veľmi neriešime. Elektronika tu jednoducho je. Berieme to ako samozrejmosť, ako súčasť modernej doby. Každé elektromagnetické pole má svoju frekvenciu. Táto frekvencia sa meria v Herzoch. Odborníci dokázali, že frekvencia nad 50 Herzov štartuje v ľudskom tele negatívne zdravotné procesy. Sila elektromagnetického poľa sa meria v Gaussoch. Silu i frekvenciu elektromagnetického poľa môžeme merať. Elektrický prúd môže byť jednosmerný, alebo striedavý. Striedavý prúd netečie rovnomerne. Mení sa s efektom impulzu. Zmeny striedavého prúdu vytvárajú elektromagnetické polia s negatívnymi účinkami na zdravie človeka.

Elektromagnetické pole svojim účinkom spôsobuje zdravotné problémy a môže byť základom mnohých ochorení.

Problematická je predovšetkým stála a koncentrovaná expozícia. Neustály kontakt s elektromagnetickým poľom vytvára niečo ako stály elektromagnetický stres. Je to život v elektromagnetickom smogu. Môže sa prejaviť drobnými zdravotnými problémami. Nevoľnosťami, únavou, zhoršením koncentrácie, či poruchami spánku. Nehovoríme už o závislosti na niektorých elektronických zariadeniach, to sa stáva dnes veľkým problémom.. Vedci dokázali negatívny vplyv elektromagnetického smogu pri rozvoji takých ochorení ako sú depresia, demencie, alebo rakovina.

Je čas sa zamyslieť nad postavením elektronizácie v našom živote.

Nekopeme si tak náhodou vlastný hrob ? Máme ešte svoje veci a svoj život pod kontrolou ? Neriadia nás už mobily a počitače ? Človek sa stáva viac objektom ako subjektom. Začína stále viac slúžiť. No nie iným ľuďom, to by bola veľká cnosť. Stále viac a viac musí slúžiť technike. Technika rozhoduje o našom živote a našom uplatnení. Určuje spôsob nášho života. Pôsobí stále, vytrvalo,systematicky a zo všetkých strán. Toto pôsobenie začína už od útleho detstva. Technika nepotrebuje oddychovať. Stroje oddych nepotrebujú. Ľudia áno.

Strom Zdravia 2