Stres a telesná aktivita

Pohyb a telesná aktivita sú najúčinnejšou a najjednoduchšou metódou, ako predchádzať stresu.

Pravidelný pohyb a telesná aktivita sú dôležitým a nenahraditeľným prostriedkom v prevencii všetkých duševných i telesných chorôb. Nič nie je pre zdravý život človeka dôležitejšie ako pravidelný pohyb. Pravidelný pohyb a telesná aktivita majú mnoho významných benefitov pre ľudský organizmus a významne pomáhajú znižovať a eliminovať stres z nášho každodenného života.

Pravidelný a systematický pohyb, to je náš základný protistresový program !

Problematike pohybu a jeho priaznivých účinkov na telesné funkcie organizmu sa podrobne venujeme v kapitole CUKROVKA, CHOLESTEROL… Význam pohybu pre funkciu ľudského organizmu a zdravé fungovanie všetkých telesných orgánov je nenahraditeľný a nezastupiteľný. Zostaňme teraz pri význame pohybu pre duševné zdravie a prevencii stresu. Nikdy nie je neskoro začať. Žiadny vek nie je prekážkou pre naštartovanie vhodného pohybového programu. Dôležitým a správnym momentom na začiatku je nájsť v sebe radosť z pohybu. Tešiť sa na pohyb a cvičenie. Nebrať to ako nevyhnutnosť. Ako nutné zlo, ako východisko z núdze. Motiváciou by nemalo byť len naliehanie lekárov, alebo zhoršujúci zdravotný stav. Pravidelný pohyb by mal byť predovšetkým prevenciou. Prevenciou pred vznikom telesných ochorení a prostriedkom k spokojnému životu. Rozumné je začínať s miernymi dávkami pohybu. Postupne pridávať a postupne zvyšovať záťaž a intenzitu.

Pravidelnosť je dôležitá!

Pohyb sa musí stať prirodzeným prostriedkom pre každodenný spokojný život v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Nie je rozumné začínať s neprimeranou mierou záťaže. Následkom môže byť vyčerpanosť, silná únava, bolesti kĺbov a svalov. Nasleduje tendencia vyhýbať sa pohybu a telesnej aktivite. Pohyb je v tom prípade skôr trápením ako radosťou.

Dôležitým momentom je výber správnej formy telesnej aktivity.

Aktivity, ktorá prináša radosť. Aktivity, ktorá nás baví a prináša pozitívne vnemy a emócie. Osvedčuje sa spoločnosť vhodných a príjemných spoločníkov, ktorý s nami zdieľajú naše pohybové aktivity. Ísť si zakorčuľovať, alebo zabehnúť do lesa s rodinou, alebo s kamarátmi je veľmi príjemný zážitok. Na to sa každý teší. Pohyb je prostriedkom na prežitie pekných a príjemných chvíľ s príjemnými ľuďmi. Efekt je tým znásobený.

Dôležitou podmienkou správneho protistresového programu je pravidelnosť!

To je kľúčový fakt. Len pravidelný pohyb prináša skutočné ovocie. Intenzita a trvanie by malo byť primerané zdravotnému stavu, veku a telesnej kondícii. Pohyb a cvičenie nie sú preteky! Víťazmi sú všetci, ktorí sa pravidelne pohybujú. Odmenou pre víťaza je zdravý život, skvelá telesná a duševné kondícia. Radosť zo života a odstránenie stresu. Stres nemá u zdravého a spokojného človeka šancu sa dlhodobo uplatniť.

 

Napísal : MUDr. Michal Šarafín

Strom Zdravia 2