Zdravie na pracovisku

V zimných mesiacoch veľmi aktuálna téma.

Dostať chrípku, alebo chytiť iného bacila nie je v tom čase žiadna vzácnosť. Skôr naopak. V chladných mesiacoch sa vírusy a baktérie šíria skoro geometrickou radou. Čím slabšia imunita a väčší pracovný kolektív, tým väčšie riziko. Chrípka sa šíri rýchlo a nemilosrdne. Nevyberá si obete a udrie plnou silou. Náhle a z plného zdravia. Stačí málo, krátky kontakt s chorým človekom a máme problém.

Problém číslo jeden je prítomnosť chorých ľudí na pracovisku.

Tento fenomén sa u nás v poslednom čase nebezpečne udomácnil. Infekčné ochorenie je problém nielen zdravotný, ale i epidemiologický. Pôvodcom chrípky, alebo iného akútneho respiračného ochorenia je vždy chorý človek. Ochorenia sa v drvivej väčšine prenášajú kvapôčkovou cestou. Chorý kýchne, alebo zakašle a my vdýchneme. Rýchly a jednoduchý prenos. Základným krokom proti šíreniu infekcií je, aby chorý človek zostal doma a neohrozoval kolegov na pracovisku. Aká je prax ? Pracoviská sú plné chorých, kašľajúcich, kýchajúcich a nedoliečených ľudí. Semenište nákazy ! Chrípka sa šíri a chorých pribúda. Pracovné prostredie sa mení na zamorené územie. Mnoho ľudí si nedá povedať ani poradiť. Odmieta liečbu a práceneschopnosť. Volia bezohľadný a nezodpovedný prístup. K sebe i iným. Prechodená chrípka, alebo angína môže mať nepríjemné dlhodobé zdravotné dôsledky. Ohrozujeme seba i spolupracovníkov. Výhovorky typu, mám málo dovolenky, musím byť v robote, alebo nemá kto robiť sú len chabou zásterkou vlastnej bezohľadnosti a ignorácie.

Problémom číslo dva je nezdravé a škodlivé pracovné prostredie.

Ďalší tragický fenomén doby. Niekedy je nám skoro do plaču. Nové administratívne budovy a business centrá predstavujú nebezpečenstvo pre svojich pracovníkov. Na jednom podlaží pracuje 100 až 200 ľudí, oddelených priehľadnými bakelitovými priečkami. Okná sa nedajú otvoriť, klimatizácia duje od rána do večera ako divá. Vydýchaný vzduch, nemožnosť vetrania a uzavreté priestory. Vírusové a bakteriálne infekcie sa šíria veľkou rýchlosťou. Prenos ochorenia je rýchly, pohodlný a nekontrolovateľný. Chorobnosť ľudí pracujúcich v týchto priestoroch je vysoká. Bývajú opakovane chorí a často opakovane v chorobách recidivujú. Ich imunita a celkový zdravotný stav sa každým rokom zhoršujú. Tieto pracoviská predstavujú z hľadiska šírenia infekčných ochorení vysoko rizikové prostredie.

Niekoľko jednoduchých a osvedčených rád na záver.

Vyhýbajme sa chorým ľuďom, ako sa len dá. Pokiaľ je to možné, pošlime ich domov. Ohlásme ich šéfovi a trvajme na ich odchode z pracoviska. Je to v našom životnom záujme. Žiadna falošná zdvorilosť a falošná kolegialita nie sú namieste. Často a intenzívne vetrajme. V prípade potreby a počas chrípkového obdobia neváhajme používať ochranné rúšky. Často a dôkladne si umývajme ruky. Používajme dezinfekčné prostriedky a dezinfikujme všetky plochy pracovného prostredia, ktoré môžu byť prenosným médiom. Napríklad kľučky, klávesnice počítačov, umývadlá, splachovače, alebo telefónne sluchátka. Používajme jednorázové utierky. Myslime na seba. V tomto prípade to nie je egoizmus, len zdravý rozum, zodpovednosť a pud sebazáchovy.

Strom Zdravia 2