Ako vyzerá stres ?

Stres nevzniká väčšinou v sekunde, či v minúte.

Neútočí z vysokej trávy ako divá šelma, ani z pokojnej hladiny vody ako žralok. Až na malé výnimky, tie necháme bokom.. Človek je od prírody obdarený schopnosťou spozorovať a uvedomiť si množstvo signálov, ktoré naznačujú potenciálne nebezpečenstvo a ohrozenie. Na rozdiel od zvieraťa, ktoré reaguje inštinktívne, človek je obdarený rozumom a intelektom a je schopný tieto nebezpečenstvá i predvídať. Dokáže ich a dokáže sa pripraviť. Vie rozmýšľať a analyzovať. To ho stavia do výhody oproti iným živým bytostiam na Zemi. Stres od svojho vzniku a začiatku až po svoje vyvrcholenie prebieha v troch fázach.

Prvá fáza je varovná.

Spočíva v pochopení a poznaní prítomného stresového faktora. Človek si uvedomuje možnosť vzniku stresu, alebo stresovej situácie. Má možnosť problém riešiť a stres odvrátiť. Ak sa to podarí, k stresu vôbec nemusí prísť. Dokáže sa mu vyhnúť, prípadne ho eliminovať. Ak sa to nepodarí, stres začne narastať, človek nemá dosť síl a energie odolávať. Objavujú sa sprievodné telesné príznaky.

Druhá fáza je odolávanie stresu.

Vzniká vtedy, ak prekročí prvú fázu, teda fázu varovania.  Človek bojuje so vzniknutou situáciou, bojuje a snaží sa odolávať. Postupne zisťuje, že jeho možnosti a sily sú obmedzené. V tomto boji spotrebuje obrovské množstvo energie, duševnej i telesnej. Postupne sa znižuje produktivita a efektívnosť tohto boja. Začína prehrávať. Postupne mu ubúdajú sily i energia. Prehlbujú sa pocity strachu a zlyhania a nastupuje frustrácia. Hľadá možnosť záchrany, hľadá oporu a východisko.

Treťou poslednou fázou je fáza vyčerpania.

Tá sa prejavuje vyčerpaním, únavou, depresiou a úzkosťami. Tieto príznaky sa môžu objaviť naraz, alebo postupne jeden za druhým. Vyčerpanosť a únava nie je zďaleka totožná s únavou, ktorá vzniká po fyzickej námahe. Je patologická únava, charakterizovaná nervozitou, napätím a podráždenosťou. Poruchami spánku a koncentrácie. Apatiou a pocitom hnevu.

Stresovaný človek začína mať pocity úzkosti v súvislosti so stresom, no i v bežnom živote.

Pri bežných problémoch a situáciách. Zostáva len malý krok k depresii. Tá sa prejavuje poklesom výkonnosti, poruchami spánku a nechuťou do jedla Negatívnymi pocitmi a myšlienkami, pesimistickým a tragickým ladením. Tento stav pokračuje a postupne sa prehlbuje. Stav je ťažký a vyčerpávajúci.  Z každej stránky. Duševnej i telesnej. Situácia sa stále zhoršuje. Stresovaný človek sa snaží viac pracovať. Snaží sa silou vôle tento stav prekonať. Ale výsledky sú stále horšie. Efektivita práce sa zhoršuje, únava sa stupňuje. Spánok je slabý a nekvalitný. Ráno sa zobúdza unavený, deprimovaný a vystresovaný. S obavami z množstva práce a povinností. Vyžaduje obrovské úsilie zo strany stresovaného človeka. Vyžaduje pomoc rodiny i lekárov.  Podporu a pochopenie okolia. Z týchto faktov vyplýva dôležitá skutočnosť. Stres má svoje fázy a svoj časový vývoj. Máme určitú šancu a určitý čas negatívny vývoj zastaviť a zvrátiť. Nemusí prejsť do tretej ani do druhej fázy. Varovania netreba ignorovať.

Strom Zdravia 2