Stresujúce myšlienky

Ak chceme efektívne bojovať so stresom, musíme stresujúce a úzkostné myšlienky účinne ovládať, a tak eliminovať z mysle a života.

Negativizmus je vždy sprevádzaný produkciou negatívnych a iracionálnych myšlienok a presvedčení. Negatívne a stresujúce myšlienky neprichádzajú väčšinou nečakane. Neprichádzajú hneď v plnej sile a intenzite. Sú skôr následkom a výsledkom dlhšieho pôsobenia. Základným princípom prevencie a ochrany pre negatívnymi a stresujúcimi myšlienkami je schopnosť spoznať a odhaliť signály, ktoré vedú k vzniku a reťazeniu týchto myšlienok. Pozorne si všímať a včas vyhodnocovať tieto signály. Vedieť včas a efektívne eliminovať možnosti vzniku a pôsobenia negatívnych vplyvov. Procesu musí niekedy predchádzať odhalenie skutočnej príčiny napätia a stresu. Predovšetkým naliehavé, nečakané a záťažové situácie bývajú ich častou príčinou. Výsledkom nášho snaženia by mala byť schopnosť  stresujúce myšlienky zastaviť a nedať im príležitosť pokračovať v deštrukčnom pôsobení.  Ak sa naučíme umeniu kontrolovať svoje myšlienky, život sa rýchlo zmení k lepšiemu. Lepšia kontrola myšlienok znamená menej stresu, napätia a úzkosti. Znamená menej strachu a menej vnútorných konfliktov. Zvládnuť úspešne kontrolu svojho myslenia je správnou a pozitívnou výzvou. Kontrola myšlienok je cesta k sebapoznaniu. Kontrola myšlienok je účinná a overená metóda na prevenciu a zvládnutie stresu.

Strom Zdravia 2