Stresujúce myšlienky

Ak chceme efektívne bojovať so stresom, musíme sa naučiť stresujúce a úzkostné myšlienky účinne ovládať a eliminovať zo svojej mysle a života.

V kapitole DUŠEVNÉ ZDRAVIE sa podrobne venujeme fenoménu nazývanému negativizmus. Negativizmus je vždy sprevádzaný produkciou negatívnych a iracionálnych myšlienok a presvedčení. Negatívne a stresujúce myšlienky neprichádzajú väčšinou nečakane. Neprichádzajú hneď v plnej sile a intenzite. Sú skôr následkom a výsledkom dlhšieho procesu formovania a pôsobenia. Základným princípom prevencie a ochrany pre negatívnymi a stresujúcimi myšlienkami je schopnosť spoznať a odhaliť signály, ktoré vedú k vzniku a reťazeniu týchto myšlienok. To znamená, pozorne si všímať a včas vyhodnocovať tieto signály. Tak vedieť včas a efektívne eliminovať možnosti vzniku a pôsobenia negatívnych vplyvov. Procesu musí niekedy predchádzať zistenie a odhalenie skutočnej príčiny napätia a stresu. Predovšetkým naliehavé, nečakané a záťažové situácie bývajú častou príčinou. Výsledkom nášho snaženia by mala byť schopnosť  stresujúce myšlienky zastaviť a nedať im príležitosť pokračovať v deštrukčnom pôsobení.

Nevhodnú a negatívnu myšlienku zastaviť rozhodným slovom STAČÍ!

Čím skôr túto vetu povieme a čím hlasnejšie ju vyslovíme, tým skôr túto myšlienku zastavíme. Čím skôr, tým rýchlejšie sa jej zbavíme. Ak sa naučíme umeniu kontrolovať svoje myšlienky, život sa rýchlo zmení k lepšiemu.

Lepšia kontrola myšlienok znamená menej stresu, napätia a úzkosti.

Znamená menej strachu a menej vnútorných konfliktov. Zvládnuť úspešne kontrolu svojho myslenia je správnou a pozitívnou výzvou. Kontrola myšlienok je cesta k sebapoznaniu. Kontrola myšlienok je účinná a overená metóda na prevenciu a zvládnutie stresu.

Strom Zdravia 2