Syndróm chorých budov

V posledných rokoch sme boli svedkami nebývalého stavebného boomu.

Postavilo sa veľa nových budov. Obytných, administratívnych i obchodných. Väčšinou sa stavali rýchlo a dravo. Nebral sa príliš ohľad na názory okolia. Prevládali komerčné záujmy. Zisk bol v mnohých prípadoch prioritou. Architektonická hodnota väčšiny z nich tomuto trendu zodpovedá. Esteticky ani architektonicky nestoja za veľa. Horšie je, že ani zdravotná úroveň týchto budov nezodpovedá humánnym a zdravotným parametrom.Kvantita sa dosiahla, kvalita je viac ako diskutabilná.

Odborníci už dávnejšie popísali zaujímavý a veľmi negatívny jav, takzvaný syndróm chorých budov, po anglicky sick building syndrom.

V preklade negatívny vplyv na zdravie človeka, ktorý je spôsobený vplyvom budovy v ktorej žije, či pracuje. Je to súhrn zdravotných ťažkostí a nepríjemných pocitov v súvislosti s pobytom v týchto budovách. Nie je to nepriehliadnuteľný problém ! Človek priemerne trávi  80-90% času vo vnútorných priestoroch budov. Najviac doma, potom v práci, alebo v škole. Následne v obchodoch, úradoch, či v reštaurácii. Teda stále sa nachádza vo vnútri nejakej konkrétnej budovy. Ľudia v minulosti žili viac vo vonkajšom prostredí. Na poli, v lese, na dvore svojich domov. Predávalo sa vonku na trhoch, pod holým nebom. Neboli zďaleka vystavení vplyvu budov. Dnes je situácia iná. Je to prakticky naopak. Preto je dôležité, kde žijeme a v akých priestoroch sa pohybujeme. Bilancia je nelichotivá. Vidia to lekári a cítia to i samotní ľudia. Žijú v chorých budovách. So všetkými dôsledkami. Zdravotnými i psychickými. Ľudia musia žiť a pracovať v zlých a nevhodných podmienkach.

Syndróm chorých budov sa prejavuje širokou škálou zdravotných a psychických ťažkostí.

Stretávame sa s nimi stále častejšie. Administratívne a obchodné budovy bez možnosti otvorenia okna.. Bežný jav. Niektorí ľudia tam strávia denne 10-12 hodín ! Výsledky poznáme. Klimatizácia, nevhodné osvetlenie, zlá ventilácia priestorov, či kolísanie teploty a vlhkosti. Často nedostatočná údržba a upratovanie priestorov. Šetrí sa všade.. Obrovská koncentrácia elektromagnetického smogu z počítačov, mobilov, faxov, či registračných pokladníc. To všetko na relatívne malom priestore. Nevhodný nábytok, vylučujúci formaldehyd. Rôzne agresívne chemické náterové látky, hojne používané pri realizácii interiérov. Vylučujú dlho do ovzdušia rôzne nepríjemné pachy a chemické prvky. Meraniam hygienikov už dnes málokto dôveruje..Koncentrácia veľkého množstva ľudí na malom priestore sa podpisuje pod rýchle šírenie sezónnych chorôb vzduchom a klimatizáciami. Títo ľudia bývajú často a opakovane chorí. Niektorí už skoro nonstop. Prostredie, v ktorom žijú a pracujú im ani neumožňuje prekonať tento bludný kruh.

V súvislosti s tým sa stretávame so zdravotnými problémami rôzneho druhu a rôznej intenzity.

Syndróm chorých budov prináša veľa zdravotných problémov. Ich intenzita a prežívanie je rôzne a individuálne. Ľudia často popisujú bolesti hlavy, nespavosť, podráždenosť, či celkový duševný dyskomfort. Majú poruchy spánku a zhoršenú koncentráciu. Bývajú často a opakované chorí. Trpia častými nádchami, kašľom, či stratou hlasu. Majú upchatý nos, pálenie a svrbenie očí. Sťažujú sa na bolesti svalov a chrbtice. Cítia celkovú únavu a ich výkonnosť sa postupne znižuje. Necítia sa dobre. Majú pocit straty imunity. Častejšie navštevujú lekárov a opakovane podstupujú rôzne liečby. S malým a len prechodným úspechom. Primárnou príčinou ich zdravotných problémov je totiž priestor, v ktorom žijú.

Strom Zdravia 2