Ako vzniká stres ?

Dnešná doba je enormne rýchla a hektická.

Vidíme a cítime to všetci. Na každom kroku. Všade od nás žiadajú výkony. Čo to znamená v praxi? V skratke, robiť stále viac a rýchlejšie. Robiť kvalitnejšie a efektívnejšie. Podávať stále vyššie výkony a dosahovať stále lepšie výsledky. Najlepšie hneď. Ide to vôbec? Ako dlho? Má to nejakú hranicu? Stále viac ľudí si kladie tieto otázky, keď sú denne konfrontovaní s predmetnou realitou. Samozrejme sú určité skupiny ľudí a povolania, kde je to zvlášť vyhrotené. Napríklad manažéri, riaditelia, advokáti, lekári, či podnikatelia. Viac, či menej sa to týka každého. Kapitalizmus ako systém má v sebe zakódovanú trvalú zmenu. Dynamiku, vývoj a konkurenciu.

Udalosti sa rýchlo menia, rýchlo sa vyvíjajú a je potrebné pohotovo reagovať na zmeny a nové požiadavky.

Kto nestíha a stratí tempo, ten je z kola von. Tvrdá logika, jednoduchá matematika. Systém, ktorý dáva šance a príležitosti. Dáva slobodu a voľnosť, ale všetko niečo stojí. Tá cena, to je hektický a stresový spôsob života. Vysoké tempo a vysoká miera neistoty. Takmer ideálna pôda pre chronický stres. Dalo by sa povedať, že stres je tu priamo zakódovaný. Systém asi nezmeníme, môžeme sa len naučiť v ňom žiť. Dobre zvládať podmienky, správne reagovať na zmeny a zostať živý a podľa možnosti i zdravý.. Nie je to ľahká úloha. Mnohí dokonca hovoria, že je to nemožné. Určite to nie je ľahké.

Vonkajšími podmienkami vytváraná a udržiavaná zdanlivá potreba zvládnuť čo najviac vytvára naliehavý pocit tlaku a neodkladnosti.

Ten núti pracovať stále viac a rýchlejšie. Nerozmýšľať veľmi o význame a vnútornom obsahu tejto činnosti. Vlastne na to nie ani je čas a nezostávajú sily a energia. Veď len zdravý a oddýchnutý človek dokáže rýchlo a správne rozmýšľať. On môže dostať nové a tvorivé nápady. Toto tempo nás núti rýchlo jesť, málo spať a rýchlo sa pohybovať a pohotovo premiestňovať. Robiť viac veci naraz. Jesť, zároveň telefonovať, pritom ešte šoférovať a zároveň počúvať správy na autorádiu.

To je život ako na pohotovosti!

Pomaly to berieme ako niečo normálne. Žijeme v strese, ničíme si zdravie a nerozmýšľame. Vnímame to automaticky. A čo výsledky? Málokto je spokojný. Málokto môže povedať. Stálo to za to, cítim sa dobre, dosiahol som ciele. Skôr povie, že je unavený, vyčerpaný a vybitý. Nemá energiu a čas užiť peniaze, ktoré tak ťažko a namáhavo zarobil. Väčšinou chce mať len pokoj. Nemá náladu na záľuby a spoločnosť. Kruh sa uzatvára. Čaká ho znovu ten istý kolotoč. Prípadne nejaké čiastkové úspechy, nejaké peniaze, ale žiadny čas pre seba a svoju rodinu. Žiadny čas na oddych a relaxáciu, len ďalší stres a naháňačka.

Je potrebné a aktuálne hovoriť o nebezpečenstvách, ktoré vedú k stresu. Tie je treba poznať a dobre si ich uvedomiť.

Stres a zhon sa stali súčasťou života. Prebiehajú ako nenápadný a zákerný proces, ktorý si málokto stačil uvedomiť a zrazu v ňom žije. Žije v kolotoči, ktorý sa stále krúti. Mnohí sú zaskočení. Mnohí bezradní. Mnohí nechápu. Nevedia ako sa s touto situáciou vyrovnať, nevedia čo robiť a na koho sa obrátiť. Nevidia východisko, podliehajú panike a bezradnosti.

Tu sa treba zastaviť !

Porozmýšľať o zmysle a obsahu svojho života. Porozmýšľať o sebe a predstaviť si svoju budúcnosť. Chceme život v strese a neustálom vypätí ? Chceme život bez radosti a spokojnosti? Treba pokúsiť nájsť vhodnú cestu a správnu orientáciu. Máme dnes k dispozícii veľa dobrých kníh, kde sa dajú nájsť užitočné rady a podnety. Stres je vážna otázka dnešnej doby. Sotva sa dá úspešne uniknúť..

Strom Zdravia 2