Stres a relaxácia

Dôležitou prevenciou pred stresom je pravidelný odpočinok a relaxácia.

Človek nie je stroj a potrebuje oddych. Vyčerpaný človek je sám zdrojom stresu pre svoje okolie. Väčšinou býva nervózny a podráždený. Nabitý negatívnou energiou a otrávený zo života. Jednoducho funguje nad svoje sily a možnosti. Zanedbáva oddych, relaxáciu a obnovu svojich fyzických a duševných síl. Nie je vôbec žiadna rarita stretnúť takého človeka. Ak sa máme zotaviť z telesnej a duševnej záťaže a načerpať potrebné sily a energiu, potrebujeme odpočinok. Mnohí ľudia využívajú dokonca i víkendy na prácu a finalizáciu svojich úloh. Berú si domov prácu a cez víkend tvrdo pracujú. Títo ľudia sú vystavení vysokému stresu. Nemajú priestor a čas na odpočinok. Ich myseľ je stále zameraná na prácu a riešenie problémov. Ich myseľ je zamorená povinnosťami.

Potreba odpočívať je prirodzenou potrebou človeka.

Je to dokonca jeho prirodzeným právom. Aj Zákonník práce počíta s časom na oddych. Každý má právo na dovolenku. Dovolenka má slúžiť na oddych a obnovu síl. Problémom dnešnej doby je, že veľká časť ľudí buď nechce, alebo nevie oddychovať. Koľko ľudí vôbec nečerpá dovolenku, alebo využíva dovolenku na pracovné účely ? Výsledok? Silný stres ! Vyčerpaní, unavení, neoddýchnutí ľudia.. Dovolenka je spôsob ako znovu načerpať potrebné sily a energiu, aby sme mohli našu prácu vykonávať kvalitne a efektívne. Tak ako príroda, tak i človek potrebuje odpočinok. Zákonitý proces, ktorý vychádza z prírody. Príroda má svoje pevné zákony.

Víkend by mal byť časom odpočinku.

Venovaný rodine, priateľom a záľubám. Venovaný pohybu, pobytu v prírode. Prípadnemčítaniu kníh, návšteve divadla, alebo koncertu. Teda žiadne obchodné centrá, vysedávanie pri počítači, či holdovanie alkoholu. To nie je oddych. Odpočinok neznamená len prerušenie práce. Znamená skutočný oddych a relaxáciu. Zastavenie a upokojenie mysle, pocit pokoja a pohody.

Nikto by nemal podceňovať význam odpočinku !

Je to významná prevencia proti stresu a vzniku depresie. Nezabudnime, že len oddýchnutý, pokojný a sústredený človek môže podávať stabilne dobré pracovné výkony. Život nie sú preteky ani dostihy. Nemalo by byť cieľom človeka, za každú cenu byť prvý v cieli.. Oveľa dôležitejšie je dobehnúť. Nie je to samozrejmosť. Poznáme veľa tých, ktorí tam nikdy nedobehli. Často vlastnou chybou a nezodpovednosťou. Jednoducho zabudli oddychovať.

Strom Zdravia 2