Význam farieb pre zdravie

Farby sú všade okolo nás !

Človek žije vo farebnom svete. Farby sú dôležitými životnými impulzmi. Farby sú základom harmónie života a vonkajšieho prostredia. Majú zásadný vplyv na našu náladu a psychiku . Ovplyvňujú našu vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť.  Farby dokážu liečiť. Majú svoju liečivú silu a liečivý potenciál. Lekári už v dávnych dobách pozorovali liečivý účinok farieb na zdravie a funkcie ľudského tela. Mnohé národy mali prepracovaný dômyselný systém používania farieb a liečenia ich pôsobením. Farba sa používala ako liečebný prostriedok. Ako prostriedok na obnovu životnej sily a energie.

Podstatou pôsobenia farieb na zdravie spočíva v tom, že farby svojim účinkom spôsobujú zmeny v bunkách organizmu a ovplyvňujú ich funkciu.

Každá z farieb má svoje parametre a svoju vlnovú dĺžku. Každá farba má svoju dávku energie a svoju účinnú silu. Z toho vyplýva rozdielny účinok farieb na bunky organizmu a zdravie človeka. Ako príklad môžu slúžiť slnečné lúče ako priamy zdroj života na Zemi. Slnečné lúče obsahujú všetky farby. Príroda si vysoko inteligentne vyberá všetky farby, ktoré potrebuje. Farby výrazne ovplyvňujú každodenný život človeka. Farby ovplyvňujú našu náladu, našu výkonnosť a energetický potenciál. Rôzne farby pôsobia rozdielne na energetické centrá organizmu. Ostré intenzívne farby aktivujú. Naopak, tie tlmené upokojujú. Rozdielne farby majú na energetické centrá rozdielny účinok.

Farby výrazne ovplyvňujú duševné zdravie a správanie ľudí.

Existujú individuálne rozdiely na vnímanie jednotlivých farieb. Niektorú farbu vnímame viac. Niektorú menej. Niektorú vnímame lepšie. Niektorú slabšie. Ovplyvňuje to i rozdielna kultúra, vonkajšie podmienky a spôsob života. Svoju úlohu tu zohráva pohlavie a vek človeka. Farby vzbudzujú u každého človeka rozdielne asociácie. Pre niekoho zelená evokuje pohľad na rozkvitnutú lúku. Iný si predstaví farbu nezrelého ovocia, ďalší novú fasádu domu.

Každá jednotlivá farba skrýva v sebe množstvo svojich jemných odtieňov.

Napríklad rozkvitnutá jarná lúka žiari zmesou rôznych odtieňov zelenej farby. Od sýtych až po jemné nenápadné odtiene. Farby sú vo svojej podstate vibrácie, ktoré cítime a vnímame. Tieto vibrácie pôsobia na človeka v každej chvíli, bez ohľadu na to, či si to uvedomuje. Ľudský organizmus je nepretržite vystavený pôsobeniu farieb. Stále a všade. Doma, na pracovisku, na dovolenke, na ulici, či pri pohľade z auta. Je veľmi užitočné, poznať význam a účinky farieb pre život človeka. Ich vplyv na vnútornú pohodu, emócie, stav mysle a podvedomia. Farby by sme mali používať vedome a rozumne. S cieľom ich pozitívneho pôsobenia na zdravý život a prostredie, v ktorom žijeme.

Strom Zdravia 2