Stres a iracionálne myšlienky

Každý z nás má svoj názory na život a udalosti okolo nás.

Už menej sa zamýšľame nad obsahom a hodnotou týchto názorov. Sú rozumné? Sú racionálne, máme správne názory na život? Ťažká a komplikovaná otázka. Psychológovia prišli na zaujímavý fakt. Mnohí ľudia prežívajú stres a duševné konflikty práve preto, že veria nepravdivým a neracionálnym názorom. Ako ich zmeniť, ako ich dostať von  z povedomia?

Tento proces sa volá racionálno-emotívna terapia.

Je to postup, pri ktorom psychológovia vedú svojich pacientov a klientov k tomu, aby pochopili, že negatívne myšlienky nemajú logický obsah. Sú zdrojom trápenia a vnútorných konfliktov. Mnohé tieto myšlienky nemajú žiadnu logiku a reálny obsah. Sú zjavne iracionálne a škodlivé. V praxi sa stretávame s tým, že ľudia pestujú v sebe iracionálne názory a presvedčenia. Napríklad. Človek je šťastný vtedy, keď ho všetci milujú a všetci ho prijímajú. Príklad zlého a neracionálneho názoru. Alebo. Človek musí byť dokonalý, výnimočne schopný a úspešný, aby ho okolie prijímalo. Ďalší blud. Naše osobné šťastie a prosperita je dielom osudu a náhody. Niekto má jednoducho šťastie a druhý nie. S tým sa nič nedá robiť..  Úplne nezmyselný a iracionálny postoj. Každý je závislý od okolností a od iných ľudí. Ak sú okolnosti nepriaznivé a nie je niekto, kto by to za nás vyriešil, je to katastrofa. Blud č. 2

A tak by sme mohli pokračovať ďalej..

To sú niektoré časté príklady iracionálnych a stresujúcich názorov. Tí, ktorí týmto názorom uveria zákonite žijú v strese a napätí. Ak si lepšie budeme všímať okolie a ľudí okolo nás, prídeme k zaujímavému názoru. Ľudia trpiaci stresom, depresiou, alebo úzkosťou sú práve tí, ktorí uverili týmto myšlienkam. Žijú v zajatí klamlivých názorov a presvedčení.

Starosti.

Každý deň s nimi bojujeme. Každý deň sa s nimi trápime.  Prichádzajú stále nové a nové.. Nekonečný príbeh. Zamysleli sme sa niekedy, aký majú zmysel? Výsledok? Väčšina z nich sú úplne nepodstatné a bezvýznamné starosti. Množstvo z nich sa vyrieši nakoniec úplne samo. Často býva zdrojom starostí minulosť. Ale nad minulosťou sa nemá význam trápiť a stresovať. To je preč. Z minulosti si môžeme zobrať ponaučenie a to je všetko.

Pre náš život je podstatná prítomnosť. Minulosť rovná sa skúsenosť.

Minulosť by nemala byť bremenom. Niektoré veci majú svoj prirodzený vývoj a svoje zákonitosti. Veriaci ľudia dôverujú Božiemu riadeniu. Dáva im to vnútorný pokoj a pocit dôvery. Múdra cesta. Starosti nemusia byť vždy negatívne. Naopak. Ak sú starosti konštruktívne a motivujúce, môžu byť zdrojom osobného pokroku. Tiež hľadania rozumných a racionálnych riešení. Riešenia nás posúvajú dopredu. Ich úloha je pozitívna. Je to opak deštruktívnych starostí, na ktoré treba rýchlo zabudnúť a čo najskôr ich hodiť za hlavu.

Deštruktívne starosti sú tie, ktoré prinášajú do života a  mysle napätie, strach a neistotu.

Často sú neopodstatnené a prinášajú veľkú dávku stresu a majú veľmi negatívny vplyv na telesné i duševné zdravie každého človeka.

Strom Zdravia 2