Ekológia a stres

Význam životného prostredia pre duševné a telesné zdravie je zásadný a nenahraditeľný.

Sú to spojené nádoby. Podmienkou zdravia každého človeka a každej živej bytosti na Zemi je čisté životné prostredie. Ak chceme byť zdraví, potrebujeme čistý vzduch, zem, vodu a zdravé potraviny. Ako spolu súvisia tieto faktory? Súvisia priamo a zásadne. Čo treba robiť, ako postupovať? Dôležitou a účinnou prevenciou a liečbou stresu je pobyt v prírode.

Príroda má pozitívny vplyv na psychiku človeka.

Pobyt v prírode prináša pokoj a uvoľnenie. Priestor na samotu a meditáciu. Nemôže existovať lepší recept pre stresovaného človeka ako pobyt v prírode. Ten je väčšinou spojený s dovolenkou, oddychom a relaxáciou. Človek prichádza na iné myšlienky, odchádza z neho nepokoj a napätie. Nachádza atmosféru pokoja a harmónie. Dávam do popredia jeden dôležitý moment. Je veľmi dôležitý. To je čas venovaný rodine a  svojmu partnerovi. Nezabúdajme venovať svojej rodine dostatok času.

Nájdime si čas, energiu a venujme sa rodine. Prináša to pocit spokojnosti, rovnováhy a relaxácie.

Nepokladajme tento čas za stratený! Práve naopak, je to ten najlepšie využitý a strávený čas aký môže byť! Neexistuje čas, ktorý by bol lepšie využitý. Všetko iné má čas. Urobme z toho prioritu. Výsledky nás nenechajú na pochybách.

Snažme sa udržovať prostredie v ktorom žijeme čisté, upravené a kultivované.

Krásne a čisté prostredie okolo nás má na našu psychiku pozitívny vplyv. Nenechávajme špinu a odpadky v okolí nášho domu. Snažme sa aby prostredie, v ktorom žijeme nás napĺňalo pocitom radosti a spokojnosti. Stačí málo. Nie je dôležitá veľkosť domu, alebo bytu v ktorom žijeme, dôležité je aby sme sa tam dobre cítili. Aby sme cítili atmosféru domova, aby sme sa tam s radosťou vracali. Nech je to náš príjemný domov, kde sa cítime šťastní a spokojní. To isté platí o našom pracovnom prostredí, je to prostredie v ktorom trávime tretinu času. To je pomerne dlhý čas. Nech je to prostredie zdravé a príjemné. Snažme sa vytvárať v práci prostredie, kde sa budeme dobre cítiť. Zastavme sa i pri otázke medziľudským vzťahov. Ich význam pre spokojný život je rozhodujúci. Súvisí so zdravým životom.

Snažme sa vytvárať príjemné, nekonfliktné a konštruktívne vzťahy v práci i v osobnom  živote.

Vyhýbajme sa zbytočným konfliktom a konfrontáciám. Snažme sa nájsť možnosť spolupráce. Venujme čas i priestor na komunikáciu. Dobrá komunikácia je základom dobrých medziľudských vzťahov. Zlá a nedostatočná komunikácia je začiatkom problémov a konfliktov. Dôležité je vedieť počúvať a mať trpezlivosť. Vytvárajme atmosféru dôvery a vzájomnej podpory.

Životné a pracovné prostredie má priamy vplyv na psychiku človeka.

Ochrana životného prostredia jednou zo základných podmienok, aby človek mohol žiť dobrý a kvalitný život. Podmienka, aby mohol žiť bez zbytočného stresu. Podmienka, aby žil v dobrom a zdravom prostredí. Je to významný faktor zdravia a zdravého života. Významný faktor pre budúcnosť. Ak nám na tom záleží, skúsme to preniesť do nášho každodenného reálneho života i do nášho myslenia, lebo tam sa všetko začína.

 

Napísal : MUDr. Michal Šarafín

Strom Zdravia 2