Myslenie je Víťazný oblúk

Myslenie pomáha a rozhoduje !

Od myslenia závisí, kto sme a kde sa nachádzame. Náš dnešný stav je výsledkom nášho myslenia v minulosti. Naša budúcnosť bude odrazom toho, aké myslenie máme dnes. Len človek má schopnosť, ktorá mu umožňuje myslieť, plánovať a koncipovať ciele. Iba človek má schopnosť systematicky a cieľavedome ovplyvňovať svoj život a smerovanie. Človek má schopnosť a reálnu možnosť plánovať svoj život, ovplyvňovať svoj osud a aktívne vytvárať svoju budúcnosť. Naše myslenie vytvára našu budúcnosť. Myseľ má schopnosť tvoriť a meniť svet.

Ľudské myslenie je mohutná hybná sila.

Myslenie je to, čo dáva životu kvalitu a zmysel. Myslenie nasleduje náš duchovný život. Ak dokážeme správne myslieť a zmeniť naše doterajšie myslenie, zmeníme svoj reálny život a svoje miesto v ňom. Sila myslenia menila po stáročia svet. Myslenie určuje i naše zdravie. Nezdravé myslenie vytvára nezdravé telo. Správne myšlienky vedú k zdraviu, pokoju a pohode. Zlé, pesimistické a depresívne myšlienky sú cestou k chorobám a problémom. Duševným i telesným.

Základom myslenia je myšlienka.

Za myšlienkou prichádza nápad. Nápad je nasledovaný činom. Základom myslenia je koncentrácia. Len koncentrovaný človek vie efektívne a sústredene myslieť. Schopnosť dokonale a vytrvalo sa koncentrovať je prvým predpokladom dosiahnutia cieľov. Koncentrácia a všímavosť sú spojené nádoby.

Všímavosť posilňuje a inšpiruje.

Naopak, nevšímavosť oslabuje duševné schopnosti a výkonnosť. Postrachom pre správne myslenie je obmedzené myslenie. Nezameriavajme sa na obmedzenia, ale na možnosti. Obmedzenia v myslení sú skôr zdrojom pasivity. Výsledkom sú nesprávne postavené ciele, ktoré nás nemotivujú. Nevedú k činom, ktoré by nám umožnili realizovať naše možnosti.

Strom Zdravia 2