Optimalizujte !

Naučme sa správne optimalizovať. Pomôžeme sebe i svojej rodine.

Naučme sa optimalizovať svoje potreby a náklady. Nemusíme mať všetko. Nemusíme mať to najlepšie. Nemusíme to mať hneď. Hľadajme skôr pokoj a vnútornú spokojnosť. Nie je to ľahká úloha. Zvlášť v dnešnej dobe. Žijeme v ére konzumu a nadspotreby. Konzumujeme oveľa viac ako reálne potrebujeme. No, pozor ! Všetko niečo stojí konzum nie je zadarmo. Potrebujeme peniaze. Veľa peňazí. Pokiaľ chceme utlmiť svoj hlad a túžbu po nových veciach, potrebujeme peniaze. Zarobiť peniaze nie je väčšinou ľahké. Naopak. Stojí to energiu, čas i zdravie.

Trpezlivosť, umiernenosť a zdržanlivosť.

To sú účinné a efektívne nástroje optimalizácie. Začnime tým, že definujeme naše reálne potreby. Pokojne, rozumne a objektívne. Priblížime sa k našej optimálnej hranici. Dokážeme postupne optimalizovať naše potreby a tým i naše náklady. Optimalizujeme nielen náklady, ale i cenu, ktorú musíme zaplatiť. Nielen v podobe peňazí. Ale i v podobe množstva práce, vynaloženej energie a spotrebovaného času. Jedno staré slovenské porekadlo hovorí : Všetko s mierou ! Práve otázky našej vnútornej miery súvisí úzko so schopnosťou našej individuálnej optimalizácie. Držme naše túžby a predstavy na uzde ! Môžu sa premeniť na divokú kobylu, ktorá sa úplne vymkla našej kontrole a neustále kope do dverí..

Optimalizácia vyrieši veľa problémov.

Znie to paradoxne, ale platí. Ušetríme veľa času a energie. Vyhneme sa silným vonkajším tlakom. Pracovným, časovým i finančným. V hlave sa vyjasní, duša sa upokojí. Vyhneme sa mnohým sklamaniam a frustráciám. Za naše túžby a očakávania platíme často príliš vysokú cenu. Trpí naše zdravie, trpia naše vzťahy. Nie každý môže mať všetko, nie každý môže dosiahnuť úspech. Materiálne statky a pracovnú úspechy nie sú jedinými hodnotami. Treba sa vždy zamyslieť nad cenou, ktorú za ne zaplatíme. Cena môže byť príliš vysoká.

Optimalizujme, držme sa pri zemi a zachovajme si zdravý rozum !

Všetko v živote môže mať svoj rozumný a optimálny rozmer. Nemusíme mať všetko, nemusíme byť všade ani všetko vyskúšať. Nič nie je zadarmo. Zákon príčiny a dôsledku funguje. Máme vlastný rozum a reálne potreby. Je to naša osobná preferencia. Nemusíme sa nechať manipulovať reklamou ani sa porovnávať s okolím. Princíp optimálnosti prináša väčšinou pokoj a pozitívne vytriezvenie. Prináša pocit vnútornej integrity. Pokojní a integrovaní ľudia vytvárajú dobré vzťahy. Žijú plnším a radostnejším životom. Bez zbytočného nepokoja a zbytočnej súťaživosti. Princíp optimálnosti chýba v reálnom živote. Dominujú skôr túžby a predstavy. Často nerozumné, až nereálne. Kto sa naučí dobre optimalizovať, život bude mať jednoduchší a pokojnejší.

Strom Zdravia 2