Poctivá práca

Poctivá práca tvorí skutočné hodnoty.

Poctivá práca je symbolom čistoty a hodnoty. Ak v posledom čase niečo stratilo na atraktivite, tak je to poctivá a zodpovedná práca. S jej devalváciou sa spája postupný úpadok hospodárstva. Začiatok úpadku je spojený so spochybňovaním a znehodnocovaním poctivej práce. Poctivo pracovať sa stalo nemoderným a zastaralým. Začal sa šíriť blud o tom, že zdrojom hodnôt nie je práca, ale obchod a finančné machinácie. Hodnota práce sa neustále znižovala. Ľudia, ktorí poctivo a zodpovedne pracovali, začali byť považovaní za druhotriednych ľudí. Hodnota práce klesala. Prestíž práce sa znižovala. Umenie špekulácie sa stalo výkladnou skriňou úspešnosti. Mnohí ľudia začali žiť z úrokov a investícií. Obchod a investovanie nie je zdrojom hodnôt. Sú len prostriedkom a nástrojom ich prerozdeľovania. Žiaľ, často nespravodlivého prerozdeľovania. Obchod je manipulácia s hodnotami, ktoré boli vytvorené prácou. Sám osebe nie je zdrojom žiadnych skutočných hodnôt.

Zdrojom hodnôt zostáva premyslená, zodpovedná a poctivá práca.

Len ľudský um a ruky dokázali zmeniť svet. Veľké objavy boli výsledkom tvorivých myšlienok a tvrdej práce. Boli spojené s potom, drinou, námahou a prekonávaním veľkých prekážok. Práca je prejavom osobnosti. Práca je vecou cti a hrdosti.

Obnoviť kult poctivej práce je jediná cesta z dnešného ekonomického marazmu.

Znamená zmeniť morálku. Práca musí dostať znovu hodnotu, ktoré jej právom patrí. Povinnosť pracovať by mala byť výsadou. Ľudia, ktorí zodpovedne a čestne pracujú, mali byť občanmi prvej kategórie. Nie špekulanti, priekupníci a skorumpovaní úradníci. Len výsledky práce a skutočné hodnoty môžu byť zdrojom pokroku a prosperity. Málo sa hovorí o ľuďoch, ktorí svojou prácou a myslením  dokázali naplniť život skutkami. Oveľa viac sa hovorí o zbohatlíkoch a pseudocelebritách. Výsledok máme na tanieri.. Som zvedavý, či druhotriedne modelky a herečky, ktorých sú plné noviny a časopisy budú zachraňovať naše upadajúce a zadĺžené hospodárstvo. Môže ho zachrániť len ľudský rozum a práca. Cieľavedomá, zodpovedná a poctivá práca. Máme veľa pozitívnych príkladov z histórie. Menovateľ zostáva rovnaký.

Strom Zdravia 2