Naučme sa odmietať

Na prvý pohľad trochu paradoxné tvrdenie.

Len na prvý pohľad. Základom zdravého a pokojného života je rozumné, ale dôsledné odmietanie tých ľudí a činností, ktorí nám berú čas a energiu. Tých ľudí a činností, ktoré nie sú dôležití. Koľko drahocennej energie nás to stojí ?  Bojíme sa odmietať, aby sme nikoho neurazili. Bojíme sa odmietať, aby naše konanie nevyvolalo zlý dojem. Preto sa radšej silíme a premáhame. Mrháme drahocenný čas a energiu.

Slovo NIE, povedané asertívne a slušne, ale zároveň jasne a jednoznačne je dôležitým nástrojom na zlepšenie života.

Naučme sa ho používať. Prekonajme zbytočné zábrany. Naučme sa odmietať zbytočné a neproduktívne stretnutia a prestaňme plniť nezmyselné úlohy. Nechajme bokom ľudí, ktorí nás zaťažujú a oberajú o čas i energiu. Tento čas je navždy stratený. Zostane nám väčšinou len únava a zlý pocit. Vždy je to vo väčšine prípadov náš vlastný výber a naše rozhodnutie.

Náš čas je náš kapitál, energia je náš potenciál !

Naše zdravie je náš poklad. Zamerajme sa na to, aby sme s nimi naozaj zodpovedne a rozumne nakladali. Ľudia, ktorí toto nevedia, plnia celý život želania a predstavy druhých. Plnia tak ich ciele a potreby. Ich vlastné potreby, zostávajú väčšinou bokom. Nezabúdajme, že čas je ohraničený. Deň má 24 hodín a rok 365 dní. Nie viac, ani menej. Nedá sa natiahnuť ako guma.

Vždy si zodpovedne a dôkladne premyslime, ako s časom naložíme.

Myslime pritom na naše zdravie. Kto zabije kopu času nezmyselnými činnosťami, sotva mu zostane čas na vlastné zdravie. Na šport, pohyb a telesnú aktivitu. Kto strávi hodiny času neproduktívnymi rečami v krčme pri pive, ten má sotva čas pre vlastnú rodinu, alebo vzdelávanie. Slovo NIE nás posunie dopredu. Uvoľní nám ruky. Získame čas a energiu. Život sa zmení. Rýchlo zistíme, koľko zbytočného a balastného času sme ušetrili. Koľko energie nám zostalo. Môžeme sa koncentrovať a sústrediť na veci, ktoré nám prinášajú skutočný úžitok a sú základom budúcej prosperity a zdravia.

Strom Zdravia 2