Múdrosť, kráľovská cnosť

Múdrosť je vysoká ľudská cnosť a zaslúžená výsada.

S trochou nadsádzky môžeme označiť múdrosť za kráľovskú vlastnosť človeka. Múdry človek je skutočným požehnaním pre svoje okolie. Múdrych ľudí nie je veľa. Preto má múdrosť stále vyššiu hodnotu. Ako vo všetkom i v prípade múdrosti platí jasné pravidlo. Toho, čo je málo, má vždy vysokú hodnotu. Múdrosť človeka je úzko spojená s celkovou duševnou i citovou integritou.

Múdrosť je integrácia rozumu, citu, vôľových vlastností a skúseností.

Múdrosť je harmónia rozumu a citu. Pokojný, vyrovnaný a objektívny pohľad na život a svet okolo nás. Múdrosť je vždy spojená s určitou mierou pokory a vnútorného pokoja. Múdry človek dokáže pokojne a objektívne diferencovať a hodnotiť. Nepodlieha rýchlym a povrchným dojmom. Dokáže triezvo a objektívne analyzovať a pokojne hodnotiť. Uvedomuje si svoje možnosti, ale i obmedzenia. Nemá nereálne predstavy a iracionálne ciele. Múdrosť je umenie života. Ako pri každom druhu umenia, určitá miera talentu je nevyhnutná.. Nie každý sa dokáže dopracovať k múdrosti.

Múdrosť je harmonické skĺbenie teoretických vedomostí a praktických zručností.

Múdry človek je rozhodný a cieľavedomý. Múdrosť mu pomáha prekonávať životné skúšky i životné prekážky. Múdri ľudia sú vo väčšine prípadov disciplinovaní a koncentrovaní. Múdry človek pozná hodnoty a priority. Život nie je len o akademickom vzdelaní, ale hlavne o jeho uplatnení v reálnom živote. Nielen v vlastný prospech, ale i v prospech svojho okolia.

Múdri ľudia vynikajú v komunikácii a medziľudských vzťahoch.

Zaslúžene. Vyhýbajú sa nespravodlivej kritike. Vyhýbajú sa unáhleným a povrchným hodnoteniam. Múdry človek dokáže oceniť hodnotu a schopnosti iných ľudí. Dokáže oceniť ich výsledky i zásluhy. Múdry človek sa nepotrebuje presadzovať. Múdrosť a sebadôvera sú ako spojené nádoby. Múdry človek nemusí o sebe pochybovať. Má svoje prirodzené sebavedomie. Múdrosť neprichádza sama. Nemusí trvať naveky.. Múdrosť potrebuje neustálu kultiváciu a zdokonaľovanie. Inak môže časom strácať na sile a dôveryhodnosti.

Strom Zdravia 2