Cieľ ako životná motivácia

Základnou podmienkou a predpokladom spokojného a naplneného života sú jasné, konkrétne a merateľné ciele.

Čo to znamená?

Predovšetkým mať vo veciach jasno !

Vedieť presne, čo chceme. Väčšina ľudí stále nevie, čo chce. Podľa toho žijú a podľa toho sa správajú. Niečo ako diaľková plavba bez kompasu. Nikto nevie, kde loď nakoniec skončí.. V prístave, na útese ? Pravdepodobnosť, že loď bez kompasu stroskotá, sa blíži takmer k istote.. Život bez cieľa sa podobá podobnej plavbe.

Ak nevieme, čo chcete a kam smerujeme, nikdy sa tam nedostaneme.

Nejasnosti a zmätok v hlave znamenajú chaos v živote. Zmätok a nejasnosti sú vstupenkou k problémom a zlyhaniu. Kto nemá jasno vo svojich cieľoch, stráca kontrolu nad životom. Nevie prijímať rozhodnutia a podniknúť správne kroky.

Každý, kto chce v živote niečo dosiahnuť, mal by mať cieľ !

Musí presne vedieť, čo chce. Len vtedy to môže reálne dosiahnuť. Cieľ je ako kompas. Smeruje nás správnym smerom. Cieľu podriaďujeme rozhodnutia a praktické kroky. Cieľ nás smeruje, nedovolí nám odchýliť sa zo stanoveného kurzu. Ak nemáme cieľ, ku ktorému smerujeme, tak mierime do prázdna. Mierime do neznáma. Sme hračkou v rukách náhody a vonkajšieho prostredia. Väčšinou plníme ciele iných ľudí. Sme pasívnym nástrojom plnenia ich cieľov.

Spokojní ľudia sú práve práve tí, ktorí majú jasné ciele.

Tí druhí sú na tom horšie. Nikam sa nedostanú. Nepochopili význam cieľov pre ich život. Nedokázali sa zamerať na svoje ciele. Ľudia, ktorí majú ciele sú vpredu. Verili, že svoje ciele dosiahnu. Dokázali sa na svoj cieľ koncentrovať a boli vnútorne presvedčení, že ciele naplnia. Stali sa spokojnými ľuďmi a zmenili svoj život k lepšiemu.

Strom Zdravia 2