Manažment času

Náš čas je najdôležitejšie, čo máme.

Všetci ho máme rovnako veľa. Alebo málo? V tom jedinom je na svete absolútna spravodlivosť. Deň má 24 hodín pre milionára i žobráka. Rozdiel je iba v tom, ako so svojim časom nakladá. Rozdiel je, ako si kto svoj čas váži. Človek, ktorý má svoj čas pevne pod kontrolou, ten je na správnej ceste za zdravím a pokojom. Naopak, kto nevie so svojim časom správne narábať a čas si neváži, ten je na najlepšej ceste k chorobám a problémom. Tak, ako vo všetko, tak i v tom treba mať jasno.

Náš čas je náš kapitál.

My sami v konečnom súčte rozhodujeme, ako s ním naložíme. Poznáme pojem manažment času. Aktuálna otázka súčastnosti. Často nezvládnuteľný problém. Pre mnohých ľudí kameň úrazu. Nevedia narábať s časom. Nestíhajú, zabúdajú, nezvládajú. Problémy pribúdajú.

Manažment času je schopnosť efektívne riadiť a kontrolovať svoj vlastný čas.

Základným fundamentom manažmentu času je rozhodnutie, čomu budeme venovať čas a čomu nie. Rozhodujeme tak, čomu budeme venovať svoju pozornosť.

Naša pozornosť je najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo máme.

Naša pozornosť je najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo môžeme niekomu venovať. Získať náš čas a pozornosť sa usilujú získať mnohé subjekty. Naša rodina, naši priatelia, alebo kolegovia. Ale najviac televízia, médiá, reklama a internet. Tu ide o obchod a peniaze. Získať čas a pozornosť, znamená získať zákazníka. Využívajú sa rôzne šikovné, rafinované až agresívne metódy. Náš čas je základom ich profitu. Narábajme teda s časom ako s vzácnym kovom..

Venujme čas tomu, čo je pre nás užitočné.

Tomu, čo vám osobne prináša profit a uspokojenie. Nemusí to byť len materiálny profit. Napríklad. Čas venovaný rodine môže byť zdrojom krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré obohacujú život.

Plánovanie času je kľúč k pokoju a prosperite.

Je to kľúč k zdraviu. Ten človek, ktorý venuje čas a pozornosť zdraviu, ten si vytvára dobré predpoklady pre dlhý a spokojný život. Čas venovaný zdraviu je vždy skvelá investícia. Na prvé miesta dôležitosti dávajme činnosti a ľudí, ktorí sú pre nás dôležití. Správny manažment času vyžaduje vôľu, motiváciu a pevnú disciplínu. Zamerajme sa na priority. Urobme si poriadok v našom živote i v našom čase. Sú to spojené nádoby.

Strom Zdravia 2