Budúcnosť nepoznáme

Budúcnosť nevieme ovplyvniť.

Stretávame sa s rôznymi prognózami a víziami. Stále sú to len predstavy. Realita môže byť a býva úplne iná. Nikto z nás budúcnosť nepozná. Len Boh pozná budúcnosť. Jediné, čo môžme urobiť, je zamerať sa na prítomnosť. Žiť a pracovať v dnešnom čase. Zaoberať sa budúcnosťou nemá veľký zmysel, ani význam. Budúcnosť nevieme ovplyvniť. Samozrejme môžme určité veci plánovať. Plánovanie je rozumný a cieľavedomý proces. No, či budúcnosť bude naklonená nášmu plánovaniu, nikdy s istotou nevieme a ani nemôžeme vedieť.

Minulosť je za nami a budúcnosť je neznáma.

Zaoberať sa minulosťou nemá žiadny význam. To, čo bolo už nezmeníme. Minulosť môže byť len zdrojom skúseností a poučenia. To je všetko. Vracať sa späť, nemá význam. Strácame čas a energiu. Rovnako neustále rozmýšľať nad budúcnosťou je nezmyselná činnosť. Nie je v našej moci vytvárať budúcnosť. Mnohí autori motivačných kníh tvrdia opak. Tvrdia, že budúcnosť je v našich rukách… Považujeme to za zjednodušené tvrdenie. Môžeme ovplyvniť len sami seba, ale nie budúcnosť.

Zamerajme a sústreďme sa na prítomnosť.

Prítomnosť je z veľkej časti v našich rukách. Všetko, čo dnes urobíme sa počíta. Každý pozitívny krok a každé pozitívne rozhodnutie. Prítomnosť tvoríme sami. Zamerať sa na prítomnosť je rozumnejší krok ako meditovať nad minulosťou a špekulovať nad budúcnosťou. Robme dnes všetko, čo je potrebné. Nepresúvajme veci na zajtra. Nevieme, čo zajtra bude..

Strom Zdravia 2