Neporiadok okolo nás

Neporiadok plodí nepokoj a napätie. Komplikuje a znepríjemňuje život.

Paradoxne, žijeme v neporiadku. Paradoxne, lebo žijeme v informačnej dobe. V dobe vysokých technológií. Z toho logicky vyplýva, že všetko by malo byť dokonale a logicky organizované. A predsa, skôr opak je pravdou. Je to zvláštne a paradoxné, ale s neporiadkom sa stretávame na každom kroku. Neporiadok vzniká v mnohých prípadoch skoro až úmyselne. Viac elektronizácie znamená viac evidencie a viac kontroly. Život okolo nás sa rýchlo a dramaticky mení. Menia sa rýchlo zákony, vyhlášky a predpisy. Žijeme v byrokratickej dobe. Byrokracie dramaticky pribúda. Ľudia nedokážu absorbovať stále nové byrokratické zmeny. A keď niečo absorbujú, dochádza k novej zmene, alebo aspoň k novelizácii. Vytvára to často chaos. Následkom chaosu je neporiadok. Zo všetkých strán hrozia pokuty a postihy. Vzniká úzkosť a napätie.

Neporiadok prináša straty.

Skoro vždy. Ekonomické i časové. Neporiadok znamená v tom lepšom prípade stratu efektivity. V horšom prípade veľké straty. Zabúdame na priority, strácame čas hľadaním, rozhodujeme sa a konáme chaoticky. Neporiadok nie je lacná záležitosť.

Neporiadok vyvoláva konflikty.

Medzi kolegami i priateľmi. Doma i na pracovisku. Neporiadok plodí nervozitu a napätie. Odtiaľ je len krok ku konfliktu. Malému, či veľkému. Niektorí ľudia žijú v stálom konflikte. Nie je za tým náhodou práve neporiadok ..?

Neporiadok oslabuje zdravie.

Život v neporiadku predstavuje poriadnu skúšku pre naše zdravie. Telesné i duševné. Neporiadok vytvára negatívny tlak na našu duševnú i telesnú integritu. Predstavuje priame ohrozenie pre naše zdravie.

Neporiadok berie radosť zo života.

O tom sa dá ťažko pochybovať. Neporiadok vytvára nepokoj. Nepokoj plodí strach, úzkosť a napätie. Radosť zo života sa rýchlo stráca. Neporiadok zostáva..

Strom Zdravia 2