Prepracovanosť, nočná mora súčastnosti

Mnohí ľudia veľa pracujú.

Pracujú viac ako je zdravé a múdre. Vidíme veľa prepracovaných a vyčerpaných ľudí. Človek potrebuje pracovať. Nielen z ekonomických dôvodov. Práca je dôležitá ľudská hodnota. Práca rozvíja a kultivuje človeka. Pomáha mu vytvárať sociálne i profesionálne vzťahy. Dáva mu dôležitý pocit užitočnosti a sebarealizácie. Práca mu dodáva osobnú hrdosť a sebavedomie. Každý človek by mal mať možnosť pracovať. Pracovať úmerne svojim možnostiam, schopnostiam, vzdelaniu a zdravotným predpokladom.

Všetko sa má robiť s mierou. Teda i pracovať sa má s mierou !

Nie sme na svete preto, aby sme sa prepracovali a zničili. Nie je dobre pristúpiť na podobnú nerozumnú a riskantnú hru. Všetko má svoje hranice. Všetko má svoju mieru. Človek nie je stroj. Má svoj potenciál a reálne možnosti. Ten má svoje hranice a obmedzenia. Napríklad zdravie, čas a reálne sily. Nemôžeme prekračovať vlastné limity. Možno len krátkodobo. Následky nenechajú na seba dlho čakať. Trpí zdravie a rodina. Stráca sa optimizmus a radosť zo života. Dostavuje sa vyčerpanosť, chronická únava, depresie a úzkosti. Prepracovaný človek robí často chyby. Stráca sústredenosť a koncentráciu. Práca je tak stále menej efektívna.

Človek potrebuje nájsť harmóniu a vnútornú integritu.

Život nie je len práca. Rovnováha je správny pomer medzi prácou, rodinou, oddychom a duchovným životom. Na všetko si treba nájsť čas a priestor. Nič z týchto oblastí nie je rozumné zanedbávať a nadraďovať nad ostatné. Ani prácu. Samotná práca je málo pre spokojný a naplnený život. Človek potrebuje svoju osobnú integritu. Potrebuje mať pocit bezpečnosti a potrebuje mať budúcnosť. K tomu potrebuje nájsť vnútornú rovnováhu. Človek nebol stvorený preto, aby sa prepracoval až k smrti ! Možno v otrokárskej spoločnosti.. Strážme si svoju hranicu. Pracujme usilovne a kvalitne. No nie viac ako treba. Nezabúdajme na naše rodiny. Nezabúdajme na oddych a relaxáciu. A nezabúdajme ani na duchovný rozvoj. Na začiatku bolo SLOVO ! Nájdime si čas pre seba.. Na čítanie, na nájdenie svojho vlastného pokoja. Práca počká.

Strom Zdravia 2