Cieľ, naša navigácia

Schopnosť poznať a správne zadefinovať svoje ciele je základná podmienka k dosiahnutiu spokojného života.

Platí to i pri zdraví. Napríklad. Ak chceme získať naspäť zdravie a zbaviť sa obezity, tak cieľ je jasný. Schudnúť 20 kilogramov. Cieľ teda máme. Len vtedy, ako ho máme, vieme definovať kroky a postupy, ktoré nás vedú k jeho dosiahnutiu. Vieme zadefinovať čas, ktorý budeme na to potrebovať. Nebude to rýchlo. Nevadí. Len pomalé chudnutie má zmysel. Len také chudnutie prináša trvalé efekty. Čas, ktorý na to potrebujeme je merateľný. To je príklad jasného, presného a zrozumiteľného cieľa. Ak je vám všetko jasné, nie je problém vykročiť !

Nepoznáme väčšiu prekážku ako je nejasnosť, nepresnosť a váhavosť !

To prináša nejasnosť a nepresnosť cieľov, ktoré nosíme v hlave. Múdri ľudia odporúčajú všetky svoje ciele písať na papier. Čo je psáno, to je dáno.. To hovorí jedno staré české príslovie. Stará, rokmi osvedčená pravda. Píšme preto svoje ciele na papier. Máme ich pred sebou. Môžeme si ich kedykoľvek pripomenúť. Dajme si na tom záležať. Všetko si pokojne premyslime. Zvážme a potom píšme. Ak máme tieto kroky za sebou, začnime konať. Cieľ je jasný. Potrebujeme len správny a logický plán na jeho naplnenie. Viac neuhýbajme. Už neváhajme. Stratili by sme motiváciu i správny smer. Stratili by sme drahocenný čas.

Presne definované, formulované a napísané ciele urobia v živote jasno.

Duša  sa upokojí. Myseľ sa aktivizuje. Prichádza motivácia. Prichádzajú postupne ľudia, ktorí nám majú pomôcť naše ciele naplniť. Plnenie cieľov nás napĺňa nadšením a pozitívnou energiou. Čiastkové neúspechy nás nemôžu rozhádzať. Vieme, kam smerujeme. Vieme, čo chceme. Sme na dobrej ceste.

Strom Zdravia 2