Istoty nehľadajme

Ak hľadáme istoty, tak hľadáme zbytočne.

Nenájdeme ich. Márna práca. Žijeme v časoch, kde žiadne istoty nie sú. Oporu môžeme hľadať len vo viere. Niektorí šťastní jednotlivci v rodine. Istoty, na ktoré sme si zvykli v minulosti, už dnes nenájdeme. Svet sa zmenil. Naši rodičia mali istotu vo svojej práci. Mali istotu dôchodku, ktorý im umožňoval pokojne a skromne dožiť starobu. Mali istotu bezplatného zdravotníctva. Kvalitu života dajme bokom, mali aké-také istoty.

Dnes to už neplatí.

Vývoj priniesol zmenu. Svet je globalizovaný. Každý pracuje v podmienkach celosvetovej súťaže a konkurencie. Uspejú len kvalitní a efektívni. Dnes nie je istota zamestnania a sotva to bude inak. Chýba istota zabezpečenia v starobe a sotva bude. Dnes nie je žiadna istota dostupného zdravotníctva a v budúcnosti ani nebude. Ak to ešte dnes niekto hovorí, tak klame, alebo vedome zavádza. Zamestnanie budú mať len tí, o ktorých bude záujem. Kľudnú a pohodlnú starobu budú mať len tí, ktorí sa o to sami postarajú. Zdravotnú starostlivosť budú mať len tí, ktorí budú mať na to prostriedky. Je to tvrdé konštatovanie. Ale keď sa objektívny a rozhľadený človek zamyslí nad ekonomickým a sociálnym vývojom, tak je všetko jasné. Veriť v zázraky nie je stratégia.

Žiadne pracovné miesto nie je dnes isté.

Stačí malá zmena ekonomickej situácie a naša firma je v problémoch. Stačí, keď konkurencia z Ázie príde s lacnejším výrobkom a naše pracovné miesto je zbytočné. Koľko ľudí bude za 20 rokov platiť reálne odvody na dôchodkové poistenie ? Možno o polovicu menej ako dnes. Aké budú dôchodky ? Koľko ľudí bude reálne platiť zdravotné odvody? Odkiaľ vezmú nemocnice prostriedky na svoju prevádzku? Všetko ťažké a nepríjemné otázky. Alebo skôr výzva pre každého rozumného a zodpovedného človeka. Nikto z nás by sa nemal spoliehať na šťastie a náhodu. Nemal by sa spoliehať na plané a ničím nepodložené sľuby.

Strom Zdravia 2