Pravdepodobnosť, matematické pravidlo

Svet funguje na princípe pravdepodobnosti.

Celý bankový a poisťovací systém pracuje na presne premyslenom a prepracovanom systéme pravdepodobnosti. Funguje tak, že analytici dokážu s istou presnosťou vypočítať a predvídať, čo sa pravdepodobne udeje, ako sa budú veci pravdepodobne vyvíjať. Vychádzajú z tabuľkových predpokladov, že každý človek žije určité obdobie. Poznajú priemernú dĺžku života v danej krajine. Poznajú zdravotný stav obyvateľstva i úroveň zdravotnej starostlivosti. Predmetné dáta im umožňujú vypočítať pomerne presné dlhodobé vzorce pre kalkuláciu finančných plánov. Rátajú s istými matematickými odchýlkami, ale tie vedia zakalkulovať do svojich finančných rizík. V dlhodobých horizontoch dôsledne uplatňujú princíp pravdepodobnosti. Jednoduchá matematická logika.

Pravdepodobnosť znamená, že je významný predpoklad, že pri splnení určitých podmienok sa udalosť uskutoční.

Tento zákon funguje na princípe pravdepodobnosti, že sa nejaká udalosť reálne stane. Pravdepodobnosť je základom úspešného plánovania. Je to predpoklad naplnenia plánov a cieľov. Teória pravdepodobnosti platí i pre zdravie. Ak stokrát spravíme to, že nahradíme večer pre televízorom tým, že pôjdeme na dlhú večernú prechádzku svižným krokom, s veľkou pravdepodobnosťou posilníme svoje zdravie. S veľkou pravdepodobnosťou si predĺžime život. V dlhodobejšom výhľade sa bude stupeň pravdepodobnosti stále zvyšovať. Je vysoká pravdepodobnosť, že sa to odrazí v dĺžke a kvalite života.

Zákon pravdepodobnosti platí !

Výsledok sa aplikáciou tohto zákona stáva predvídavejším a spoľahlivejším. Umožňuje plánovať a riadiť život s veľkou mierou predvídavosti. Preberáme tak viac kontrolu nad životom a vlastnou budúcnosťou. Zákon pravdepodobnosti nie je emocionálny predpoklad, ale objektívny matematický model. S mnohými aplikáciami v každodennom reálnom živote.

Strom Zdravia 2