Individuálna etika

Individuálna etika je súbor osobných morálnych a hodnotových postojov.

Je odrazom vzťahu k sebe samému a k vonkajšiemu svetu. Každý je zodpovedný za svoje správanie a vlastný život. Máme pomerne veľký diel individuálnej slobody. Nežijeme v otrokárskej ani nevoľníckej spoločnosti. Máme právo sa rozhodovať. Máme právo vyberať si medzi jednotlivými alternatívami. Nemusíme sa pohybovať v stáde a vo všetkom sa nevyhnutne prispôsobovať väčšine. Môžeme mať svoje individuálne etické princípy, ktoré môžeme presadzovať vo svojom okolí. Etické princípy a priority, ktorými sa môžeme riadiť.

Každý nesie svoju individuálnu zodpovednosť. 

V dnešnej dobe sme svedkami silného.subjektivizmu. Presadzuje sa relativizmus. Relativizujú sa i také univerzálne hodnoty ako viera, morálka, alebo spravodlivosť. Vykladajú sa účelovo a subjektívne. Univerzálne hodnoty sa spochybňujú a relativizujú. Podliehajú osobným a skupinovým záujmom. Osobný záujem je v takom prípade nadradený etike.

Etika je úzko spojená s morálkou a spravodlivosťou.

Spravodlivosť by mala byť vždy nestranná a objektívna. Pravda je jedna. Na našu etiku vplýva viera, výchova a prostredie. Individuálna etika nie je nemenná. Vyvíja sa vekom, postavením a životnými skúsenosťami. Pevnosť našej individuálnej etiky je každodenne vystavená skúškam. Žijeme v ére pokrivených hodnôt. Sme svedkami ťažko vysvetliteľných spoločenských procesov. Sme často nútení prijímať zložité a nepríjemné kompromisy. Pohybujeme sa na hranici našich etických a hodnotových kritérií. Naša individuálna etika je viac ako iba gesto a konštatovanie.

Naša individuálna etika je rozhodnutie o našom živote.

Veľmi zásadné a principiálne. V mnohých prípadoch i veľmi odvážne. Musíme si byť vedomí prekážok a komplikácií. Nemusíme ísť vždy s vetrom.. Náš názor nemusí byť vždy prijímaný s pochopením a dôverou. Často sme účastníkmi menej, či viac otvorených polemík a konfliktov. Napriek tomu, naša vlastná etika nás očisťuje. Pomáha nám žiť slušný a zmysluplný život. Neprijímať slepo bezduché a povrchné modely. Používať vlastný rozum a svedomie.

Individuálna etika je jednoduchý a ľahko zrozumiteľný pojem.

Nepotrebuje veľa filozofie a analyzovania. Je to skôr o činoch ako o slovách. Možno práve posilňovanie našej individuálnej etiky je cesta z krízy a všeobecného úpadku. Individuálna etika je spojená s morálkou a spravodlivosťou. Tie určujú naše hodnotové schémy. Etika spoločnosti je vlastne len súbor všetkých našich individuálnych etík. Jedno podmieňuje druhé a naopak. Ovplyvňujú sa navzájom. V dobrom i zlom. Každý z nás môže byť preto dôležitým zdrojom pozitívnej zmeny.

Strom Zdravia 2