Plánovanie a prosperita

Nebo dalo človeku výnimočný dar.

Dalo mu schopnosť plánovania. Žiadny tvor na Zemi nemá takú výnimočnú schopnosť. A predsa, len málo ľudí dokáže dobre a efektívne plánovať. Aký paradox !

Plánovanie je spoľahlivá cesta k dosiahnutiu pokoja a prosperity.

Slovo plánovanie na prvý pohľad podvedome evokuje niečo zastaralé, niečo postkomunistické.. Vo veľkom sa plánovalo. Mali sme vtedy tie slávne päťročnice. Evokuje to minulosť. Evokuje to niečo prekonané. Omyl ! Tí najschopnejší a najproduktívnejší ľudia vytrvalo a cieľavedomo plánujú. Schopnosť plánovania predstavuje veľkú výhodu. Plánovanie vytvára predpoklad pre pokoj v živote i podnikaní. Na zvládanie úloh a problémov. Schopnosť vytvárať ciele, systematicky plánovať a disciplinovane plniť plány je základným kameňom pokoja a prosperity. Dobrý výsledok nie je dielom náhody, ale cieľavedomého a vytrvalého snaženia.

Rozhodujúcim nástrojom je dobrý plán.

Múdri ľudia plánujú svoj čas. Plánujú každý deň. Každý týždeň a každý mesiac. Majú kormidlo pevne v rukách. Držia loď v správnom kurze. Plánovanie aktivizuje sily, energiu i tvorivé schopnosti. Schopnosť rásť je spojená so schopnosťou vytvárať dobré plány. Dobré plánovanie je rozhodujúca duševná zručnosť.

Kto dokáže plánovať, ten je na ceste k prosperite.

Systematické plánovanie je vysokoefektívna metóda, ktorá nám pomáha v každodennom živote. Plánovanie znamená definovanie priorít. Správny plán má logické kroky a náväznosti. Má svoj časový harmonogram. Dobrý plán je jasný, logický a časovo merateľný.

Plánovanie je pomaly nutnosť.

Neúspešní a ľahkomyseľní ľudia neplánujú. Spoliehajú sa na šťastie, osud, alebo náhodu. Zbytočne. Strácajú kontakt s reálnym životom. Kto nemá plán, nemá ani len predstavu, kde reálne bude o rok. Plánovanie mobilizuje myslenie a koncentráciu. Plnenie plánov nás napĺňa pocitom spokojnosti. Dosahujeme ciele a posúvame sa dopredu. Plniť ciele, znamená byť disciplinovaný a dôsledný. Okolie to ocení. Sú to vlastnosti a schopnosti, ktoré sa vysoko cenia. O pokojných a cieľavedomých ľudí je vždy záujem. A ten bude len rásť.

Strom Zdravia 2