Peniaze a ich význam

Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou života.

A ešte dlho budú. Návrat do obdobia výmenného obchodu veľmi nepredpokladáme. Peniaze plnia v živote dôležitú úlohu. Pre niekoho môžu byť doslova zmyslom života. Zároveň i hlavným cieľom. Peniazom netreba pripisovať väčší význam, aký v skutočnosti majú. Ich význam však netreba bagatelizovať. Každá z citovaných krajných pozícií je škodlivá. Za peniaze si nemôžeme kúpiť zdravie, lásku ani vnútorný pokoj. Za peniaze si nemôžeme kúpiť šťastnú a fungujúcu rodinu ani skutočných priateľov. Ale mnoho iného áno. Vieme si zaplatiť vzdelanie, bývanie, ošatenie i výdobytky modernej techniky. Peniaze nám pomáhajú dosiahnuť istú kvalitu života. Dovolenka s rodinou na peknom mieste a v ppríjemnom hoteli niečo stojí. Niekto môže byť rovnako šťastný i u babky na dedine. Je to individuálne. Rozdielne sú priority. Svoju úlohu zohráva i výchova a prostredie, v ktorom žijeme. Dôležitú úlohu zohrávajú i ľudia, ktorými sme obklopení.

Peniaze nám môžu pomáhať.

Peniaze môžu byť v rukách rozumného a zodpovedného človeka dôležitý a efektívny nástroj na zlepšenie a skvalitnenie života. Naopak, v rukách hlúpeho, povrchného a ľahkomyseľného človeka sa môžu stať nebezpečnou hračkou. Hračkou, s ktorou môže ohrozovať seba i okolie. Kto dobre pozná svoje reálne potreby, ten pozná úlohu a význam peňazí.

Peniaze nie sú všeliek !

Ani zázračná tableta, po užití ktorej sa človek stáva automaticky šťastný a spokojný. Nie sú a ani nemôžu byť zmyslom života. Peniaze sú len pomocníkom. Učme sa umeniu, ako s nimi rozumne a zodpovedne narábať. Učme sa finančnej gramotnosti a zručnostiam. Naučme sa rozumne a zodpovedne šetriť a hospodáriť. Tak správne pochopíme význam a úlohu peňazí.

Strom Zdravia 2