Ako vzbudzovať rešpekt

Nikdy sa nepodceňujme !

Máme svoje kvality a cenu. Okolie musí vedieť a cítiť, že sme pokojní a sebavedomí ľudia. Rešpekt si získame svojím charakterom, múdrosťou a zásadovými postojmi. Zmyslom pre spravodlivosť. Vážme si sami seba a okolie si nás bude vážiť. Nehľadajme lacné kompromisy a ctime si pravdu. Svojich priateľov si dôkladne a zodpovedne vyberajme. Svet nás bude podľa toho hodnotiť. Pokojní a múdri ľudia majú vždy rešpekt. Niečo dokázali. Majú svoj rozum a názory.

Nikdy nehazardujme so svojou dôstojnosťou.

Ukážme okoliu, že vieme stáť za svojimi názormi. Tým si získame rešpekt a úctu okolia. Rešpekt nezískame klamstvom, ani ohurovaním. Získame ho pokojom a múdrosťou. Múdri ľudia vzbudzujú prirodzený rešpekt. Rešpekt nezískame násilným presadzovaním svojich názorov a záujmov. Presadzujme sa rozumom a charakterom. Rešpekt získame trpezlivosťou a schopnosťou vypočuť iných. Rozumný človek nemá problém uznať svoju chybu a zmeniť svoje rozhodnutie na základe objektívnych a pravdivých argumentov. Sebaúcta nie je o neomylnosti.

Rešpekt je spojený so zmyslom pre pravdu a spravodlivosť.

Nedá sa kúpiť. Nie je dedičný ani vrodený od prírody. Rešpekt sa získava postupnými, malými a múdrymi krokmi. Morálkou a zmyslom pre spravodlivosť. Rozhodujú predovšetkým naše činy.

Strom Zdravia 2