Realita a jej prijímanie

Prijímanie reality robí problémy stále väčšej skupine ľudí.

Objektívne a rozumné prijímanie reality je dôležitým faktorom pokojného života. Realitu treba prijímať so zdravým rozumom a otvorenými očami. Realita je objektívna veličina. Naše túžby a predstavy sú naše subjektívne vnímanie.

Stále viac sa stretávame s absenciou zdravého rozumu.

Ľudia žijú viac vo svojich túžbach a nereálnych predstavách. Viac, či menej negujú realitu a vytvárajú si svoje vlastné nerealistické scenáre. Žijú skôr v ilúziách ako v reálnom živote. Majú tendenciu si veci zjednodušovať a prikrášľovať. Veria a spoliehajú sa na náhodu. Veria skôr zázrakom ako svojim reálnym silám a možnostiam. Ľahko sa dajú ovplyvniť. Ľahko naletia okoliu. Dajú sa pohodlne manipulovať a prijímajú skôr pasívne vonkajšie názory. Je to rýchle, ľahké a pohodlné.

Život tak nefunguje.

Realita nie je práve ľahká. Vyžaduje si pripraveného a koncentrovaného človeka. Vyžaduje reálny pohľad na život. Reálny pohľad na svoje možnosti a reálne podmienky. Schopnosť reagovať na zmeny. Žiadny únik od reality nie je rozumným a dlhodobým riešením. Neprijímanie reality vedie k problémom a sklamaniam. Nereálne sny a predstavy sa nezvyknú plniť. Vedú skôr k chybám a nesprávnym rozhodnutiam.

Ľudia nechcú vidieť realitu.

Bránia sa jej. Podvedome i vedome. Spoliehajú sa na náhodu, alebo na zázrak. Aká je úspešnosť ? Mizivá, až žiadna. Realita sa tak, či tak ukáže. V celej svojej sile a intenzite. Negovanie reality nie je cesta. Skôr strata drahocenného času. Postupne i strata ideálov. Realita udiera plnou silou. Sen sa skončil..

Rozumné a zodpovedné prijímanie reality je cestou k pokojnému a dôstojnému životu.

Realitu treba prijímať s pokojom a nadhľadom. Nebáť sa jej, ani nepodliehať pesimizmu, či panike. Človek dokáže veľa. Dokáže prekonať problémy a prekážky. Dokáže sa učiť a dokáže rásť. Stretne ľudí, ktorí mu pomôžu v jeho snažení. Dokáže prijímať rozumné rozhodnutia a realizovať potrebné kroky. Pokojní, triezvi a rozumní ľudia vždy nájdu cestu. Realita je svet okolo nás. My sme jej súčasťou. Svoje miesto a postavenie si budujeme sami.

Strom Zdravia 2