Striedmosť, zabudnutá cnosť

Pomaly sme zabudli, čo je striedmosť.

Tlak konzumu a reklamy bol príliš silný. Mnohí ľudia stratili nad sebou kontrolu. Prišli pomaly o zdravý rozum. Stali sa zákazníkmi z povolania. Stali sa zúrivými konzumentmi. Prakticky bez obmedzenia. Striedmosť a bezhraničný konzum sú dva zásadné a hlboké protiklady.

Striedmosť je vzácna a výnimočná cnosť.

Základná kresťanská hodnota. Vyjadruje múdry a vyrovnaný vzťah k materiálnym statkom. Striedmy človek má kontrolu nad vlastnou spotrebou. Striedmy človek dobre a dokonale pozná svoje skutočné potreby. Dobre pozná, koľko skutočne potrebuje. To mu dáva pocit spokojnosti a vnútornej rovnováhy. Striedmy človek nikdy nesúťaží so svojim okolím. Nepotrebuje sa s nikým porovnávať. Vie, čo skutočne potrebuje a je spokojný s tým, čo má.

Striedmosť je výsada múdrych a zrelých ľudí.

Známka ich duchovnej zrelosti. Striedmosť a šťastie sú spojené nádoby. Striedmosť je základom zdravia. Základom dobrej telesnej a duševnej kondície. Striedmosť v jedle a pití je základom dobrého zdravia a dlhého života. Striedmosť v utrácaní peňazí je základom dostatku a dlhodobej osobnej prosperity. Základom pokoja a dobrých výsledkov. Striedmosť je spojená s vysokou dávkou sebadisciplíny. Taký človek má predpoklady na pokojný a plnohodnotný život. Mnohí významní ľudia vynikali striedmosťou. Je to základ pevného charakteru a stabilného hodnotového systému. Nesmierne cenná ľudská hodnota. Symbol dôstojnosti. Zdroj rešpektu a uznania.

Strom Zdravia 2