Myslím, teda som !

Myslenie je kľúč !

Myslenie je výsada človeka, mal by ju vedieť používať. Myslenie je najrozumnejšia činnosť, ktorú môže človek robiť. Bez myslenia sa nepohne nikam.

Ľudský mozog je zázračný orgán.

Všetko začína myslením. V našom okolí sme stále svedkami skôr pravého opaku. Ľudia nerozmýšľajú. Robia zmätočné kroky a rozhodnutia. Konajú inštinktívne a zbrklo. Nechce sa im rozmýšľať. Nebaví ich to. Cítia to ako záťaž.. Veď sa to nejako vyrieši.. Nejako bude.. To sú typické myšlienkové algoritmy. Výsledok ? Nebude nijak, respektíve bude len tak, ako si to predstavujú iní. Život bez aktívneho myslenia je niečo ako plachetnica vo vetre, ktorá je odovzdaná osudu a živlom. Nemyslieť je pohodlné a ľahké. Nech myslia za nás druhí ! My budeme potom zbierať plody ich myslenia. Tak to v praxi nefunguje.

Pokrok sveta vytvárali myšlienky.

Nové, pokrokové a inovatívne myšlienky. Pozitívne myšlienky s cieľom posunúť veci dopredu. Každý si môže vybrať ako bude myslieť. Môžeme sa slobodne rozhodnúť, čomu sa budeme venovať vo svojom mozgu. Rozhodujeme sa, čomu venujeme pozornosť. Ak vytrvalo myslíme na naše ciele, tak ich dosiahneme. Myslenie dokáže zázraky. Mozog je zázračný orgán s veľkými možnosťami. Ak naša činnosť bude korešpondovať s našimi myšlienkami, cesta vpred je otvorená. Správnym myšlienkam treba nechať čas a priestor, aby sa pevne a natrvalo zakorenili v podvedomí a určovali smer našich krokov a rozhodnutí.

Strom Zdravia 2