Reforma mravov

Spoločenský poriadok a prosperita sú založené na dodržiavaní mravných noriem.

Založená na všeobecnom uznaní a dodržiavaní mravných pravidiel. Žiadna spoločnosť ani žiadny štát nedosiahnu dlhodobú vnútornú stabilitu bez pevných mravných základov. S poklesom mravných hodnôt klesá úroveň celej spoločnosti. Nielen mravná a morálna, ale i hospodárska, sociálna a kultúrna. Všetko spolu súvisí. Mravy formujú spoločnosť a dávajú jej pevný základ. Len mravná a spravodlivá spoločnosť predstavuje základ pre dlhodobú a všeobecne akceptovanú prosperitu.

Ignorovanie a podceňovanie mravných noriem vedie k úpadku.

Dejiny nám ukázali veľa skvelých príkladov. Mnohé veľké ríše upadali následkom postupného mravného rozvratu. Žijeme v spoločnosti, ktorá degraduje mravy na zastaralé a nemoderné hodnoty. Mravy sú vystavené relativizmu a subjektivizmu. Každý si ich snaží vysvetliť po svojom a a spochybňovať ich silu a význam. Tým degradovať silu a význam mravnosti. Je to hlboký omyl a tragická nevedomosť. Vždy, ak prišlo k úpadku mravných noriem a oslabovaniu morálnych a ľudských hodnôt, postupne prichádzalo k úpadku celej spoločnosti a vnútornému rozvratu štátov i celých impérií.

Spoločnosť nemôže fungovať bez mravných pravidiel.

Mravné pravidlá priamo ovplyvňujú život. Úpadok mravov prináša so sebou veľa sprievodných javov. Strata morálky, slušnosti a ľudskosti spôsobuje postupný úpadok celej spoločnosti. Mravy sa nedajú nahradiť. Žiadnymi technológiami ani investíciami. Ľudia veľmi citlivo vnímajú nespravodlivosť. Práve dodržiavanie spravodlivosti je jedným z pilierov fungujúcej spoločnosti. Mravnosť a spravodlivosť sú spojené nádoby. Nespravodlivosť môže mať veľa foriem. Od čisto právnej podoby až po všadeprítomnú ekonomickú, či sociálnu nespravodlivosť

Mravný človek má vždy zmysel pre spravodlivosť, slušnosť a poctivosť.

Nič nie je dokonalé. Každý robí chyby. Nie je hanbou ich priznať a napraviť. Hanbou je ich ignorovať, či prenášať vinu na iných. Dobré mravy sú o čestnosti a poctivosti. Pravda je len jedna. Nemení sa podľa individuálnych potrieb a záujmov. Pravda je všeobecné a platné kritérium.

Egoizmus je najväčší nepriateľ našej mravnosti.

Žijeme v dobe egoizmu a individuálnych záujmov. Záujmov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú totožné so záujmami väčšiny. Naopak, v mnohých prípadoch smerujú úplne proti záujmom a právam ostatných ľudí. Osobné záujmy valcujú mravy. Sme často svedkami podobných javov.. Egoizmus spochybňuje a relativizuje všeobecné mravné hodnoty. Mohli by byť nepríjemnou prekážkou a prekážok sa treba zbaviť.. Mohli by byť ohrozené  individuálne záujmy. Mravy prežívajú dnes ťažké skúšky. Západná civilizácia rýchlo upadá. Hľadajú sa recepty a riešenia. Čo tak napríklad, reforma mravov ?

Strom Zdravia 2