Informácie, motivácia, vôľa, disciplína

Mnoho riešení má spoločný základ .

Platí to i v prípade vlastného zdravia. Základ spočíva v ochote a pripravenosti ľudí realizovať potrebné zmeny. Zmeny, ktoré sú potrebné na udržanie a posilnenie ich zdravia. Zmeny, ktoré sú základom prevencie pred vznikom civilizačných ochorení. Spomeniem niektoré. Nadváha, fajčenie, cukrovka, či vysoký krvný tlak. Majú jedno spoločné. Ich úspešná a komplexná liečba vyžaduje spoluprácu pacienta. Vyžaduje úpravu životosprávy a elimináciu škodlivých faktorov.

Vyžaduje realizovať potrebné zmeny !

A hlavne ! Vydržať a nepoľaviť. To je predpoklad dobrého výsledku. Je vždy dlhodobá záležitosť a strategický cieľ. Nie chvíľkové vzplanutie. V tom býva problém. Také sú skúsenosti. Moja doterajšia prax a skúsenosti na doviedli k týmto záverom.

Vždy je to dlhodobý proces.

Proces, ktorý má svoje etapy. Časové i vývojové. Nie je to jednorázový akt. Nič dôležité, zásadné a pozitívne v živote nejde ľahko a rýchlo. To je jasné pravidlo. Je to postupný a dlhodobý proces. Je to dlhodobá cesta k zdraviu.

Neskromne som ju nazval Šarafínova stupnica úspešnosti.

Má štyri kroky. Táto stupnica popisuje postup, ktorým prechádza pacient na ceste k dosiahnutí stanoveného cieľa. Tieto štyri kroky nasledujú v poradí za sebou a nie je možné poradie zmeniť. Rovnako nie je možné, žiadny z týchto krokov vypustiť. Nadväzujú na seba. Logicky i časovo. Jednoduchá stupnica úspešnosti.

Začína informáciami. To je prvý krok !

Nebýva to problém. Ľudia majú záujem o informácie. Hlavne mladí a vzdelaní. Možností je veľa. Rady lekára, internet, knihy, či televízia. Dnes nie je problém získať informácie. Napríklad o škodlivosti fajčenia, alebo rizikách nadváhy..

Prichádza druhý krok. To je motivácia !

Väčšia časť ľudí po získaní potrebných informácií je odhodlaná urobiť potrebné kroky. Uvedomuje si ich potrebnosť a význam. Nájdu v sebe motiváciu a odhodlanie pustiť sa na cestu. Vždy sa snažím veriť, že odhodlanie je skutočné a úprimné. Snažím sa dôverovať deklarovanému rozhodnutiu.

Potom prichádza tretí krok. To je vôľa !

Tu je prvý vážny problém. Väčšina ľudí nemá dostatočne pevnú vôľu dôsledne realizovať potrebné kroky. Naráža to na pohodlie, zabehané zvyky a stereotypy. Často i na nepochopenie okolia. Väčšina ľudí v tejto etape zlyháva. Skôr, či neskôr. Len malá časť sa dostane k štvrtému kroku pomyselnej stupnice.

Štvrtý krok sa volá disciplína !

To je skutočný problém. Niečo ako Taxisova prekážka. Tu uspejú len vyvolení. Len hŕstka víťazov. Disciplína je posledný a podľa mojich skúseností najťažší krok. Disciplína je niečo, čo je pre ľudí veľmi ťažké a namáhavé. Disciplína evokuje v ľuďoch niečo nepopulárne, skoro až vojenské.. Také sú moje skúsenosti. Taká je realita. Pravdou zostáva, že bez potrebnej disciplíny sa nedá dosiahnuť stanovený cieľ. Disciplína je základná podmienka úspechu. Len cieľavedomý a disciplinovaný človek a pacient dokáže realizovať potrebné zmeny. Len on dokáže dlhodobo naplniť všetky potrebné a stanovené ciele. Odmena v cieli stojí za to !

Strom Zdravia 2