Depresia a negatívne myslenie

Negativizmu a negativistom sa podrobne venujeme v kapitole ZDRAVÝ ŽIVOT.

Tam nájdeme detailnejší opis negativistu a vysvetlenie obsahu slova negativizmus. Náš príspevok čiastočne nadväzuje na menované články. Nosným menovateľom všetkých týchto článkov je jednoznačné konštatovanie a jasný záver.

Vyhýbať sa negatívnemu mysleniu a nositeľom negatívnych myšlienok !

To je základ prevencie duševných ochorení a prevencie pred vznikom depresie. Negatívne myslenie a životný pesimizmus sú priamou vstupenkou do problémov. Duševných i telesných. Depresívni ľudia trpia sklonom pozerať na život a realitu okolo nich pesimisticky. Pozerať vždy z horšej stránky. Myslieť na problémy, riziká a nebezpečenstvá. Výsledkom je strach, bezmocnosť a prehĺbenie depresie. Žiadna dobrá perspektíva. Opakom je životný optimizmus, nadhľad nad životom a problémami. Radosť zo života a pozitívne očakávania. Recept je krátky. Hneď ako sa v mysli začneme pohrávať s nejakou negatívnou a pesimistickou myšlienkou, snažme ju sa ju vypudiť z hlavy a nahradiť ju čo najskôr myšlienkou pozitívnou a optimistickou.

Ľudský mozog je pružný a pohotový.

Dokáže sa rýchlo preradiť na pozitívne myslenie, ktoré sa opakovaným a vytrvalým tréningom stane samozrejmosťou. Človek by sa mal celý život učiť, ako účinne odolávať a vzdorovať strachu, negatívnym myšlienkam a pesimizmu. Veriaci ľudia majú lepšie výsledky pri liečbe i prevencii depresie. Je to spojené s každodennými duchovnými cvičeniami. Duchovné prežívanie pomáha pri liečbe depresie.

Viera dáva nádej. Prináša útechu a pomáha zvládať každodenné ťažkosti a problémy.

Duchovný život a duchovný rozvoj človeka je významnou súčasťou existencie každého z nás. Rovnako dôstojnosť a sebaúcta sú hodnoty, ktoré pomáhajú človeku správne sa vyrovnávať so životom. Správne a zodpovedne reagovať na životné situácie a prijímať múdre a zodpovedné rozhodnutia. A ešte jedna, nie nepodstatná maličkosť!

To je láska k zvieraťu a starostlivosť o domáce zviera.

Neverili by ste, koľko pozitívnej energie to prináša. Tí ľudia, ktorí to zažili, môžu to potvrdiť. Zvieratá milujú ľudí a milujú naplno. Stále a nezištne Je to absolútna a čistá láska. Nemá žiadne podmienky. U ľudí, ktorí chovajú domáce zviera je výskyt depresie podstatne nižší. Stav pacientov s depresiou sa starostlivosťou o zviera podstatne zlepšuje. Človek potrebuje byť užitočný, človek potrebuje dávať. Je to základná a prirodzená potreba. Zviera lásku a starostlivosť vždy opätuje. Láskou, náklonnosťou, vďačnosťou a radosťou zo života.

 

Strom Zdravia 2