Nereálne očakávania

Mentalita až psychóza robenia si nárokov sa stala doslova epidémiou dnešnej doby.

Stále viac ľudí očakáva od štátu, svojich zamestnávateľov a svojich rodín, aby sa o nich postarali. Nie vlastná zodpovednosť a úsilie, ale rýchla a pasívna pomoc zvonka. Dnes sme prakticky stále svedkami, ako si niekto robí na niečo nároky. Stále viac ľudí chce sociálne dávky, stále viac ľudí vyžaduje výhody a úľavy. Bez ohľadu, či je to kryté reálnymi prostriedkami a hodnotami. Výsledok ? Ten poznáme. Dlhy, dlhy a dlhy. Následok ? Začíname ich všetci splácať.. Nezodpovednosť politikov. Nezodpovednosť stále pokračuje. Namiesto dôkladných a zodpovedných reforiem sa robia povrchné a krátkodobé opatrenia. Politici sľubujú to, čo reálne nemajú a ani nemôžu dať. Dlhy sa zvyšujú. Sociálny systém živorí, verejné financie sú v deficitoch, samospráva je bez peňazí a zdravotníctvo v kríze.. Výsledok nezodpovednej politiky. Krátkodobé záujmy a potreby dostali prednosť.

Mnohí ľudia sa naučili spoliehať na pomoc štátu.

Bez toho, aby sami urobili niečo pre zlepšenie svojho stavu. Stále viac a tvrdšie sa domáhajú vonkajšej pomoci a nezaslúžených prostriedkov. Niekto iný má riešiť veci za nich. Najlepšie rýchlo, ľahko a pohodlne. Bezpracne. Očakávajú, že taká pomoc bude trvať večne. Nech platia tí, čo robia a odvádzajú dane. Majú asi viac šťastia, nech teda robia a platia. My sme len obete.. Situácia v zdravotníctve je smutným odrazom reality. Politici sľubujú niečo, čo reálne nemôžu dať. Ponúkajú a sľubujú to, čo nie je kryté reálnymi peniazmi. V podstate bianco šek. Dnešná zdravotnícka legislatíva absolútne nereflektuje reálnu ekonomickú situáciu.

Rozpor medzi štátom garantovaným rozsahom a kvalitou zdravotníckych služieb a objemom disponibilných zdrojov sa neustále prehlbuje.

Východiskom je len individuálna zodpovednosť každého za vlastný zdravotný stav. Nie spoliehanie na Veľkého brata, ale na vlastný rozum a zodpovednosť. Žiadne presúvanie zodpovednosti. Prostriedkov bude len ubúdať. Odkázaných ľudí stále pribúdať. Taká je realita.

Strom Zdravia 2