Zelené poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo produkuje prirodzené a zdravé potraviny a kultivuje vidiecku krajinu.

Ekologické poľnohospodárstvo je nielen zdravé a ekologické, ale i energeticky šetrné. V porovnaní s veľkovýrobou sú úspory energie veľmi významné. Ekologické poľnohospodárstvo neskrýva v sebe žiadne vedľajšie ani vyvolané náklady. Efektívnosť ekologických hospodárstiev je vysoká. Energetická náročnosť je nižšia. Všetko za predpokladu udržania vyššej kvality produktov. Ceny biopotravín sú vyššie v porovnaní s bežnou produkciou z veľkovýroby. Dôvod je jednoduchý. Nepoužívajú sa pesticídy ani chemické látky. Cieľom ekologického hospodárstva nie je len výnosnosť za každú cenu.

Cieľom zeleného poľnohospodárstva je kvalita a bezpečnosť potravín.

Cena za lacné a nekvalitné potraviny je vysoká. Zamorené životné prostredie, úbytok úrodnej pôdy a vysoká produkcia odpadov. Cena za odstraňovanie týchto škôd je vysoká. Platíme ju všetci. Z našich daní. Čo je najhoršie, platíme ju i na svojom zdraví. Jeden potravinový škandál strieda druhý. Konzumujeme nekvalitné, chemicky upravované a konzervované potraviny. Potraviny s dlhou dobou záruky. Importované z druhej strany zemegule, potraviny skladované a konzervované. Platíme daň v podobe civilizačných ochorení a alergií. Odstraňujeme odpady z kontaminovanej vody, čistíme pôdu a lesy. Spotreba vody a energie je vysoká. Ceny energií neustále rastú.

Cena zdravých biopotravín je cena za zdravie a kvalitu.

Tento fakt treba vidieť a chápať v tomto kontexte. Kvalita a bezpečnosť má svoju cenu. Táto investícia sa vyplatí. Je to investícia do zdravia a zdravého života. Je to príspevok na pomoc prírode. Náš príspevok ku globálnemu šetreniu s energiou. Náš príspevok k ochrane zdravej, čistej a pitnej vody. Obraz nášho zdravého rozumu a našej zodpovednosti. Naša potrava je palivo pre náš organizmus. Ak mu dáme nekvalitné palivo, tak bude i fungovať. Ak mu doprajeme kvalitu, odvďačí sa nám zdravím a dobrým výkonom. Zdravie je najlepšia investícia. Ušetríme na lekároch, liekoch a výživových doplnkoch.

Ekologické poľnohospodárstvo vracia krajine život a prosperitu.

Kultivuje a obnovuje krajinu. Zveľaďuje a oživuje vidiek. Vracia krajine jej pôvab a prirodzený ráz. Obnovuje osídlenia a skultúrňuje vidiecke prostredie. Ekologické poľnohospodárstvo dáva ľuďom prácu a krajine život. Dáva vidieku novú perspektívu. Vytvára pekné a zdravé prostredie. Prostredie pre život, pre oddych a turistiku. V priamom kontakte s prírodou. V kontakte so zvieratami. V zdravom a prirodzenom prostredí.

Strom Zdravia 2