Zdravý dom

Pekný a zdravý dom je snom mnohých ľudí.

Väčšina ľudí po tom túži. Mať príjemný a zdravý domov pre svoju rodinu. Chceme žiť v zdravom dome ? Mali by sme pri jeho výstavbe a prevádzke využívať materiály, ktoré spĺňajú ekologické kritériá a požiadavky. Ekosystém nám prirodzene určuje výber tých správnych materiálov.

Ekosystém je charakterizovaný prirodzenou obnovou, alebo inak recykláciou materiálov.

Zdravý dom sa vyznačuje tým, že je priateľský k človeku a zároveň k prírode a životnému prostrediu. Je to o technickej dokonalosti a zdravotnej nezávadnosti. Rovnako o obnoviteľnosti týchto zdrojov, ako i správnej logistike pri jeho budovaní. Logistika okrem iného znamená i prepravnú vzdialenosť na dovoz stavebných materiálov. Logistika znamená i množstvo a zloženie odpadov, riešenie odpadového hospodárstva. Kľúčovou otázkou je energetická náročnosť celého procesu.

Odborníci preferujú ekologické stavebné materiály, ktoré sú ľahko a efektívne recyklovateľné.

Materiály s nízkou energetickou a surovinovou náročnosťou. Materiály s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou. Ak hovoríme o energetickej náročnosti. Prím hrajú materiály vyrobené v domácej produkcii, ktoré majú minimálne náklady na dopravu a skladovanie.

Nenahraditeľným zdrojom ekologických materiálov sú prirodzené prírodné materiály.

Prírodné materiály majú prirodzené a nenahraditeľné vlastnosti a prednosti. Prírodné materiály sú ľahko dostupné, veľká časť z nich je z domácej produkcie. Vyznačujú sa výbornými úžitkovými vlastnosťami a dlhou trvanlivosťou. Materiály sú ľahko recyklovateľné. Ako odpad ľahko spracovateľné. Manipulácia s nimi je technicky málo náročná. Nevyžaduje špeciálne technológie a zložitú logistiku. Ak hovoríme o prirodzených prírodných materiáloch, máme na mysli napríklad pálené a nepálené tehly, prírodné vosky a oleje. Hlinu, alebo celulózu. Ako príklad uvedieme hlinu. Tá má mnohé výborné fyzikálne vlastnosti a prináša stavebníkovi mnohé výhody. Používa sa predovšetkým ako omietka v interiéri, alebo v kombinácii s drevenými prvkami.

Ekologické znamená, minimum odpadu.

Minimum odpadu pri stavbe a realizácii domu. Počas jeho prevádzky a údržby. Tiež v súvislosti s jeho likvidáciou v budúcnosti. Množstvo a zloženie odpadov je jedným z rozhodujúcich ekologických kritérií.

Ekologické znamená, čo najmenšia energetická náročnosť.

Počas výstavby domu. Počas celej jeho prevádzky i v súvislosti s jeho likvidáciou v budúcnosti. Energetické zdroje a ich spotreba určujú aký priateľský je náš dom k prírode a životnému prostrediu. Nie je reálne možné dodržať pri výstavbe domu 100 % zastúpenie prírodných materiálov. Taká situácia tu ešte nie je. Snažiť sa o čo najväčší podiel prírodných materiálov pri stavbe je v dnešných reálnych podmienkach cesta správnym smerom.

Zdravý dom by mal byť dobrým a šťastným domovom pre každú rodinu a vytvárať harmonické a priateľské spolužitie s prírodou.

Človek je prirodzenou súčasťou prírody. Mal by robiť všetko, aby mohol vrátiť prírode čo najviac z toho, čo mu príroda každodenne poskytuje. V praxi to znamená, stále mať na mysli to, že každý použitý materiál, každý spálený liter benzínu a každý spotrebovaný kilowatt energie súvisí s ekológiou a životným prostredím.

Strom Zdravia 2