Zdravá studňa

Mnohí z nás majú pri svojich domoch a záhradách vlastné studne.

Má to veľa výhod. Na prvom mieste lacná a ľahko dostupná voda. Vzácny dar pre každú záhradu, alebo vlastné políčko. Pôda potrebuje vodu. Problém získava stále viac na aktuálnosti. Podľa vedcov sme svedkami globálneho otepľovania. Pribúda suchých dní. Hodnota vody rastie. Spoločne s tým rastie nenápadne každým rokom i cena vodného a stočného.. Ale to je už iná otázka.

Všetko má ale svoj háčik !

Týka sa to i našich studní. Nie je voda ako voda. Nezdravá a škodlivá voda môže spôsobiť veľa problémov. Zdravotných i hygienických. Jej zloženie a stav ovplyvňuje zdravie. Voda pritom zohráva v našom živote nezastupiteľnú úlohu. Bez vody niet života. Voda je a vždy zostane tá najlepšia a najvhodnejšia tekutina. Čistá a zdravá voda. Kvalitná čistá voda je vzácny a nenahraditeľný dar.

Voda musí byť bezpečná a spĺňať požadované limity a parametre.

Predovšetkým pitná voda ! Voda obsahuje veľa potrebných minerálov. Mali by byť zastúpené v správnom a optimálnom pomere. Voda by mala byť čistá a zdravá. No pozor ! Voda môže predstavovať významné epidemiologické riziko. Môže obsahovať látky, ktoré môžu byť zdrojom mnohých závažných i menej závažných ochorení. Môže obsahovať baktérie, alebo toxické látky. Odborníci najčastejšie varujú pred vysokým obsahom arzénu a chrómu. Veľmi nebezpečné býva fekálne znečistenie vody v studniach. To všetko predstavuje významný rizikový faktor pri konzumácii vody z kontaminovanej studne.

Voda z mnohých studní môže byť problémová, až škodlivá.

Problémom môže byť i samé zafarbenie, či tvrdosť vody. Nie každá voda zo studne je vhodná na priamy konzum, či varenie. Tvrdosť vody je spôsobená vysokým obsahom vápnika a horčíka. Tvrdá voda znamená vysoké riziko vzniku vodného kameňa v vodovodných rúrach, kotloch, či ohrievačoch vody. Mnohí dobre poznajú tento problém.. Voda tak nemusí byť priamo nezdravá, ale nespĺňa potrebné technické parametre.

Studňa býva často ohrozená vonkajšími faktormi.

Kvalita a zloženie vody sa môže meniť. A to niekedy veľmi rýchlo, takmer zo dňa na deň. Vplyvom počasia, búrkami, či rýchlym topením snehu. Kontamináciou zvieratami, alebo poľnohospodárskou činnosťou v jej bezprostrednej blízkosti. Svoju úlohu zohráva i celkové podložie., z ktorého sa môžu uvoľňovať rôzne látky. S pozitívnym, ale i negatívnym účinkom. Poznáme kopané a vŕtané studne. Studne by mali kopať a vŕtať odborníci. Obe technológie majú svoje správne technické postupy. Vyhneme sa mnohým problémom. Napríklad. Nesprávne vyhĺbenie studne, jej nedostatočná hĺbka, či nesprávne utesnenie. Pozor na blízkosť žumpy ako zdroja možnej mikrobiologickej kontaminácie.

Zdravá studňa potrebuje našu pozornosť a starostlivosť.

Zloženie vody treba pravidelne kontrolovať. Minimálne raz ročne. Vyhneme sa mnohým zdravotných i technickým komplikáciám. Platí pravidlo. Vždy kontrolovať pri nejakej vizuálnej zmene. Zmene farby, či zápachu. Treba vylúčiť možnú kontamináciu ! Rozhodne nepoužívať zakalenú, špinavú, či zapáchajúcu vodu. Ani vodu, ktorá obsahuje hlinu, či piesok. Ochrániť studňu pred dosahom domácich a hospodárskych zvierat. V prípade potreby vodu dezinfikovať. Zvýšenú pozornosť venovať pri výkyvoch počasia a prípade rizika z vysokej poľnohospodárske aktivity, či prítomnosti toxických látok v okolí studne.

Strom Zdravia 2