Ako zabrániť tepelným únikom

Správna diagnostika tepelných únikov pomáha optimalizovať náklady na energie.

Pomocou tejto diagnostiky je možné dosiahnuť ich významnú úsporu. Je dôležitým indikátorom kvality a účinnosti zateplenia domu.

Technológia na meranie tepelných únikov sa nazýva termografia.

Metóda je založená na zobrazovaní teplôt pomocou kamery. Termografia dokáže spoľahlivo posúdiť tepelný stav domu pred zateplením, stav a kvalitu izolácie po zateplení. Rozdiel nám určuje efektivitu a energetické úspory celého procesu zateplenia. Dokážeme kvantifikovať úspory i celkové finančné benefity. Termografická kamera meria a analyzuje tepelné žiarenie telies a pomocou tejto metódy určuje teplotu povrchu. Výsledkom meraní je zostavenie mapy teplotných dát a údajov, ktorá sa zobrazuje pomocou určených farieb. Každá jednotlivá farba prislúcha konkrétnej teplote.

Termokamera obsahuje i zobrazovacie a meracie vybavenie.

Dokáže identifikovať problematické miesta. Miesta, kde dochádza k zvýšenému úniku tepla a energie. Termokamera odhalí stavebné nedostatky a konštrukčné chyby. Dokáže spoľahlivo a objektívne zmapovať reálny stav budovy. Na základe toho je možné zvoliť optimálny a racionálny postup pri zatepľovaní. Znalosť lokalizácie tepelných únikov je dôležitý podklad pre projektovú dokumentáciu.

Termokamera dokáže zhotoviť kvalitné termosnímky.

Tieto termosnímky pomáhajú pri zostavovaní teplotnej mapy. Diagnostiku tepelných únikov pomocou termokamery treba vykonávať odborne, korektne a systematicky. Výsledok by mal byť presný a spoľahlivý. Nie je vhodné vykonávať meranie vtedy, keď je budova vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Vysoké výkyvy vonkajších teplôt môžu tiež skresliť konečný výsledok. Silné mrazy a vysoké horúčavy nie sú vhodným časom na vykonávanie meraní.

Meranie tepelných únikov je užitočná metóda pre rozumného a zodpovedného stavebníka.

V dnešnej dobe sú termokamery cenovo dostupnejšie a škála služieb spolu s potrebným  servisom zabezpečená. Termografia je rýchla, praktická a dostupná technológia.

Strom Zdravia 2